Arsacal
button
button
button


Bisschop van Ketapang op bezoek

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 19 juni 2019
met bisschop Pius en zuster Dionne
met bisschop Pius en zuster Dionne
Bisschop van Ketapang op bezoek

Woensdag­avond 19 juni was de bisschop van Ketapang, Pius Riana Prapdi, op bezoek, een bisdom in Kalimantan (Borneo), Indonesië waar vanuit ons bisdom zeventig jaar geleden de zusters Au­gus­ti­nessen van Heemstede heengingen en veel goed werk hebben gedaan.

Uit het werk van de zusters is een Indonesische tak van de Con­gre­ga­tie ontstaan, die sinds 25 jaar praktisch zelfstandig is wat geformaliseerd zal gaan worden. Zuster Dionne, de laatste Au­gus­ti­nes vanuit Nederland die in Ketapang heeft gewerkt, vergezelde de bisschop, die enkele dagen in Nederland is om de zusters en bekenden te bezoeken na het Ad Limina bezoek dat de Indonesische bis­schop­pen onlangs in Rome hebben afgelegd. Dit Ad Limina bezoek is een officieel contact met de Paus en de Romeinse Curie en tevens een bede­vaart naar de graven van de apostelen. Voorzien was vanouds dat dit bezoek een keer per vijf jaar zou plaats­vin­den maar de laatste decennia wordt dit niet meer gehaald, het is nu meer een tienjaarlijks bezoek geworden. Het is voor de bisschop een mooie ervaring geweest.

Met bisschop Pius Riana Prapdi heb ik onder meer van gedachten gewisseld over de situatie van de kerk en de samenleving in Indonesië en over de Au­gus­ti­nessen.

Terug