Arsacal
button
button
button


Respect.... ook voor onze visie

Over de lessen seksuele diversiteit

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 oktober 2012
Respect.... ook voor onze visie

Iedere mens is van unieke waarde, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ieder mens is nodig, gewild, bedoeld door een Schepper die hem (haar) liefheeft. Ieder mens is dus een unieke bijdrage aan deze wereld, dat geloven en belijden christenen, katholieken; en niemand mag dus worden gediscrimineerd. Betekent dit dat we geen overtuiging mogen hebben over Gods bedoeling met seksua­li­teit?

Soms begint dat er wel tamelijk op te lijken. Er is bij­voor­beeld veel weerstand tegen de rooms-katholieke visie op dit punt (Of kan ik eigenlijk zeggen: er is veel weerstand tegen de traditionele oude waarden van onze eigen samenleving?).

De staats­secre­taris heeft onlangs om discriminatie tegen te gaan verplichte lessen seksuele diversiteit geïn­tro­du­ceerd in de bovenbouw van de basis­school en de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Moet dat echt op die leeftijd? Is dit de enig gangbare vorm van discriminatie? Helpen zulke lessen echt of roepen zij juist op wat ze willen tegengaan?.

En wat wordt de bood­schap die uitgedragen gaat worden? Wordt het: “Iedere mens verdient respect, wie hij of zij ook is, een homo, transgender of lesbo is MENS en dient als zodanig te worden gerespecteerd, ook al ben je het misschien niet eens met de keuzes die deze persoon heeft gemaakt?” Daar ben ik het mee eens. Het is ook nog eens zo dat de Heer heeft geleerd dat we niet mogen oordelen, omdat wij niet gaan over het hart van een mens en omdat wij mensen niet gaan over schuld.

Maar als de bood­schap wordt: “Alle seksua­li­teit is even goed, zolang de partners er maar mee instemmen; je discrimineert als je onderscheid maakt tussen seks buiten en binnen het huwelijk (van man en vrouw)”, dan wordt de discriminatie met discriminatie bestreden.

Ik hoop het niet, maar het advies (van de website www.katholiekgezin.nl) aan ouders om na te gaan wat de oriëntatie wordt van de school van hun kinderen, vind ik zo gek nog niet.

Terug