Arsacal
button
button
button
button


Vormsel voor de regio van Schagen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juni 2019 - 181 woorden
met de priesters en catechiste na de viering
met de priesters en catechiste na de viering

Zater­dag­avond 29 juni hebben we het hoog­feest van de apos­te­len Petrus en Paulus gevierd in Schagen en het heilig vormsel toege­diend aan 21 vor­me­lin­gen uit de wij­dere regio: de Wie­rin­ger­meer, Tui­tjen­horn en Schagen zelf.

In 't Veld en in De Noord waren even­eens vormsel­vie­ringen geweest die door de deken waren gedaan. Deze avond waren het vor­me­lin­gen uit Schagen (2), Wie­rin­ger­meer (12) en Tui­tjen­horn (6) die het sacra­ment ont­vingen. De Eucha­ris­tie­vie­ring in de goedgevulde kerk werd opge­luis­terd met bete­ke­nis­volle lie­de­ren door het koor "Arrival" uit Wie­rin­ger­meer.

Aan het einde van de goedver­zorgde Mis was er ook een aan­kon­di­ging door deken Eduard Moltzer die de aanwe­zige gelo­vi­gen dui­de­lijk betreur­den: Majiec Gradzki die zijn pas­to­rale jaar in de regio Wie­rin­ger­meer heeft gedaan, gaat deze pa­ro­chie verlaten om naar Hoorn te gaan. Maar het goede bericht was dat de pa­ro­chie de pries­ter Majiec Sendecki terugkrijgt die Blaricum en die regio gaat verlaten.

Bij de vie­ring con­ce­le­breer­den behalve deken Eduard Moltzer ook pastoor Ignas Tilma en neo­mist Majiec Gradzki. Cate­chiste Monica Wildeboer assis­teerde.

Van harte wens ik de 21 vor­me­lin­gen proficiat. Moge de heilige Geest jullie steeds op goede wegen blijven lei­den!

Terug