Arsacal
button
button
button
button


Liturgisch Muziekfestival in Heiloo geopend

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 juli 2019 - 152 woorden
De burgemeester opent het festival
De burgemeester opent het festival
met burgemeester en rechts initiatiefneemster mw. Marion van Ham
met burgemeester en rechts initiatiefneemster mw. Marion van Ham
Liturgisch Muziekfestival in Heiloo geopend

Zondag 7 juli is het Li­tur­gisch Muziekfestival geopend door de burge­mees­ter van Heiloo, de heer Hans Romeyn, die sym­bo­li­sch een lint doorknipte, waarna ik met een gebed en ze­ge­ning met wij­wa­ter het li­tur­gisch karakter heb onder­streept. Er volgen hierna nog twee festival dagen: op 28 juli en 25 au­gus­tus.

Het bede­vaart­ter­rein is hier­voor van 11.00 - 20.00 uur geopend met uit­voe­ringen en work­shops, buiten en in de grote kapel; om 16.00 uur is er een Eucha­ris­tie­vie­ring. Zo'n 170 mensen had­den zich aangemeld. Lang niet ie­der­een was al bij de ope­ning om 12.00 uur aanwe­zig, maar de stem­ming en het weer waren goed en de muziek was gezellig en die bracht ons naar andere culturen.

We hopen dat door derge­lijke ini­tia­tie­ven nieuwe mensen naar het hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood wor­den getrokken en daar in­spi­ra­tie zullen opdoen, hope­lijk ook om een stap op hun geloofsweg te zetten.

Terug