Arsacal
button
button
button
button


Priesters vieren samen vakantie in Lyon

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 juli 2019 - 307 woorden

Vrij­dag 19 juli werd de jaar­lijkse Pries­ter­va­kan­tie af­ge­slo­ten. Wat hebben de pries­ters zoal beleefd?

De Pries­ter­va­kan­tie ging dit jaar naar de omge­ving van Lyon, om precies te zijn: we verbleven in een hotel dat eigendom is van de paters Assumptionisten. Valpré heeft een kapel en her­bergt een commu­ni­teit van deze paters maar het is ver­der een gewoon hotel waar veel congressen en derge­lijke plaats­vin­den. Zo was er op het moment van ons verblijf ook de Inter­na­tio­nal Summer­school on Analytical Science Fiction, Metrology and Accreditation.

De groep bestond dit jaar uit acht pries­ters van ver­schil­lende bis­dom­men en hoewel het iedere pries­ter vrij staat om deel te nemen, is er toch wel iets als een vaste, harde kern ontstaan. De groep was dit jaar niet groot, maar de gezellig­heid leed daar zeker niet onder.

Vanuit Valpré wer­den allerlei plaatsen bezocht, zoals Ars, waar de heilige pastoor heeft geleefd en gewerkt, Dardilly waar hij is geboren, Vienne en Lyon waar oecu­me­nische concilies hebben plaats­ge­von­den, de Grande Chartreuse, waar de Kartuizerorde haar oor­spron­ke­lijke en hoofd­kloos­ter heeft, en La Tourette en Firminy waar Le Corbusier bouw­werken in de hem ken­mer­kende stijl heeft neer­ge­zet. Het beton dat hij graag gebruikte heeft het nadeel dat de gebouwen er na verloop van tijd aan de buiten­kant wat onver­zorgd en ver­val­len uit gaan zien. Wie de gebouwen van binnen beziet, ziet zijn meester­hand in prach­tige gangen en lichtin­val­len. Maar de kerken ademen niet - naar mijn aanvoelen - een reli­gi­euze sfeer en zijn door de vele opstapjes voor oudere mensen niet ge­mak­ke­lijk te betre­den.

In La Grande Chartreuse wordt in het museum een prach­tige indruk van het Kartuizerleven gegeven. Dat museum is een aanra­der, trouwens ook de omge­ving waar het goed wan­de­len is.

Maar ook de broe­der­lijke sfeer, het samen bid­den en de eucha­ris­tie vieren doen goed. We kunnen weer terug­kij­ken op een mooie week.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug