Arsacal
button
button
button


Jongerenwerkers uit bisdom Milaan op bezoek

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 8 augustus 2019

Donderdag 8 augustus was een groepje jongeren op bezoek uit het bisdom Milaan. Samen met hun priester waren ze op bezoek i n Nedelrand. Zij zetten zich in voor het jon­ge­ren­werk in hun parochie en op school.

Het bisdom Milaan kent een kostbare traditie: in vrijwel iedere parochie is er een "oratorium" waar de kinderen en jongeren welkom zijn na school voor sport en spel, huiswerk, catechese en gebed. In de zomer zijn er kampen en uitstapjes, bede­vaarten, altijd ook met een godsdienstig karakter. Het geheel staat gewoonlijk onder leiding van de kapelaan van de parochie en de kinderen en jongeren vormen met elkaar echt een gemeen­schap. Het oratorium is een vaste structuur en voor vele kinderen en jongeren een thuisbasis.

De jongeren die op bezoek waren zijn leiders in dit oratorium, één is er voltijds jongeren­wer­ker en één is leraar aan de basis­school.

Kapelaan Johannes van Voorst heeft een en ander verteld over - met name - het jon­ge­ren­werk en het werk met gezinnen in de parochies van de stad Haarlem, ik heb vooral iets verteld over de ont­wik­ke­lingen in de kerk in Neder­land en het fenomeen van secularisatie.

Na afloop van het gesprek end e inleiding bezochten de jogneren de kathedraal.

Terug