Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Van der Valk schenkt fraaie koorkap

op bezoek in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 8 augustus 2019 - 108 woorden

Donder­dag 8 au­gus­tus bracht mgr. Willem van der Valk een bezoek aan het Haar­lemse bis­schops­huis en ka­the­draal. Hij bracht als geschenk een prach­tige koorkap mee die in de ka­the­draal kan wor­den gebruikt.

Mgr. Willem van der Valk was in het bisdom Roermond missie­secre­taris, kanun­nik en deken van Weert. Hij werd lan­de­lijk bekend door zijn evangeli­sa­tie­cam­pagne met als slogan: “Katho­liek, zo gek nog niet”. Het bij­zon­dere li­tur­gische gewaad dat hij meebracht, is op de foto hiernaast afge­beeld en bin­nen­kort dus in de ka­the­drale basiliek van sint Bavo te bewon­de­ren. Het was de eerste keer dat hij onze ka­the­draal bezocht en hij was vol bewon­dering voor dit prach­tige bouw­werk.

Terug