Arsacal
button
button
button


Een kaarsje bij Maria....

Maria Tenhemelopneming in de kathedraal

overweging_preek - gepubliceerd: donderdag, 15 augustus 2019
Tenhemelopneming, katedraal Carcassonne
Tenhemelopneming, katedraal Carcassonne
Het ontslapen van Maria
Het ontslapen van Maria
Onder uw bescherming.... (Perouges)
Onder uw bescherming.... (Perouges)

In de landen om ons heen is het een vrije dag, een feestdag, en terecht: de Ten­hemel­op­neming van Maria is een prachtig feest. Maria is ons lijntje naar de hemel. Op dit hoog­feest was ik in de kathedraal.

Homilie

Een kaarsje

Overal ter wereld eren mensen Maria.
Als U misschien tijdens Uw vakantie
of anderszins
een kerk bent binnen gelopen,
zult U vrijwel altijd zien
dat er kaarsen branden voor Maria.
Zelfs mensen die aangeven
dat ze het geloof verloren zijn,
of niet gelovig zijn opgevoed,
lopen toch af en toe een kerk binnen
om er een kaarsje op te steken.
Danny de Munck bij­voor­beeld
vertelde dat laatst eens
in een interview.

Als ik in de kapel van een bede­vaartsoord kom,
bij­voor­beeld in Heiloo of Kevelaer,
en ik zie al die kaarsjes daar branden,
dan denk ik vaak:
hoeveel intenties, noden, zorgen en vragen
zitten achter al die vlammetjes
die hier in de stilte voor Maria branden?

Geen gebeente...

In die kerken die U op vakantie kunt bezoeken,
vindt U vaak het gebeente, de relieken
van deze of gene heilige,
sommige zijn wel een beetje betwistbaar,
maar ze zijn er toch...;
maar nergens vindt U relieken
van de maagd Maria.
Wel kleding of iets uit haar huisje,
maar nooit haar gebeente,
want dat is niet onder ons.

Maria: eerste gelovige


We vieren op deze dag
de Ten­hemel­op­neming van Maria
en dit wil zeggen
dat zij als eerste van de schepping
met ziel en een verheerlijkt lichaam
de hemel is binnen gegaan.
We vieren dat in Maria al voltooid is,
wat wij ooit aan het einde der tijden,
bij de verrijzenis van het lichaam,
hopen te zullen krijgen.

Zij is Hem gevolgd...

Zeker, het hoe en het wat
is voor ons mensen
niet zo gemakkelijk te begrijpen.
Het gaat over de eeuwigheid.
Hoe kunnen we ons dat voorstellen?
Het blijft een geloofsmysterie,
dat al onze verwachtingen en gedachten
te boven zal gaan;
maar dit feest van vandaag
dat al zoveel eeuwen wordt gevierd,
geeft in ieder geval aan
dat Maria een schepsel is van God
dat op unieke wijze deelt
in het leven en de zending van Jezus haar Zoon,
die zij als Moeder ontvangen en gedragen heeft.
Jezus die verrezen is,
aan de apostelen verschenen is,
is in Zijn lichaam
voor de ogen van de leerlingen
naar de hemel terug gegaan,
Maria,
die zozeer met haar Zoon verbonden was en is,
heeft Hem daarin mogen volgen.

Geestelijk deelde zij in Zijn lot

Het feest van vandaag laat ons dus
aan de ene kant zien
hoe onze eigen toekomst zal zijn
en aan de andere kant
laat het zien
dat Maria op een bijzondere wijze
deelt in het leven en het lot van haar Zoon.
Geestelijk leed zij mee
onder het kruis,
geestelijk heeft een zwaard
haar ziel doorboord,
zoals Simeon ooit in de tempel
aan haar had voorspeld,
geestelijk bleef zij verbonden
met de zending van haar Zoon
om ons te verlossen
en zij mocht op bijzondere wijze delen
in de verrijzenis en hemelvaart van haar Zoon
door haar opneming ten hemel.

Dit feest laat ons dus zien
wat voor speciale plaats Maria in mag nemen.
Zij is helemaal van ons,
een schepsel, een vrouw
en tegelijk was zij
door haar jawoord en volkomen toe­wijding
helemaal de bruid van God.

Ons lijntje naar de hemel

We kunnen dus vandaag terecht zeggen:
Maria is ons lijntje naar de hemel.
Kijk naar haar
en besef
wat voor mooie plannen
God ook met U heeft;
kijk naar haar
en U weet:
er is een Moeder in de hemel
die voor ons bidt en voor ons zorgt;
bidt tot haar
en U mag weten en vertrouwen
dat zij U niet vergeet.

Terug