Arsacal
button
button
button


Feestelijke studiedag parochievernieuwing

Vrijdag 27 september - 11.00 uur - Heiloo

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 21 augustus 2019
Studiedag Parochievernieuwing

Op vrijdag 27 september 2019 zal het bisdom in het Diocesaan Heiligdom te Heiloo een studiedag organiseren over parochie­ver­nieuwing. Daarover zijn o.a. twee boeken verschenen ‘Rebuilt’ en ‘Als God renoveert’, die op die dag centraal zullen staan.

Steeds meer parochies zoeken naar wegen van vernieuwing. Hoe kunnen we samen het geloof blijven beleven en doorgeven?

Durven uitkomen voor ons geloof is niet altijd eenvoudig. Hoe doen we dat, wat vertellen we dan en is er echt belang­stel­ling voor. Er zijn parochies en bewegingen die hier al ervaring mee hebben. Deze dag is bedoelt om vanuit die ervaringen andere parochies op weg te helpen.

Voor wie

De bis­schop­pen nodigen allen die werkzaam zijn in het pastoraat, alsmede besturen en kern vrij­wil­lig­ers uit om deze dag mee te maken. Vooral parochies die al volop met deze thema’s bezig zijn. De dag wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met het Katholiek Alpha Centrum, dat zich al twintig jaar inzet voor pre-catechese en nieuwe evan­ge­li­sa­tie.

Globale pro­gram­ma

Het algemene deel van de dag begint om 11.00 uur in het Juliana­klooster (inloop 10.30 uur) en eindigt om 15.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de grote bede­vaartskapel van het heiligdom. Er zijn aan de dag geen kosten verbonden.

Feestelijke dag: Mgr. dr. J. Hendriks 40 jaar priester

De afsluitende Eucha­ris­tie­vie­ring staat in het teken van het 40-jarig priester­feest van onze bisschop-coadjutor Mgr dr. J. Hendriks. Hij werd op 29 september 1979 gewijd. Iedereen is van harte welkom bij deze viering aanwezig te zijn. Na afloop is er in het Oesdom gelegenheid de jubilaris te feliciteren.

Praktische informatie

datum: vrijdag 27 september 2019
tijd: 10.30 uur - inloop
11.00 uur - aanvang pro­gram­ma
15.00 uur - feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring, aansluitend receptie
locatie: Juliana­klooster, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
aanmelden: info@olvternood.nl

Terug