Arsacal
button
button
button


In gesprek met de seminaristen

‘scrutinium’ in Nieuwe Niedorp

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 augustus 2019

Vrijdag 23 augustus heb ik het zogenoemde ‘scrutinium’ gehouden in het Redemptoris Mater seminarie in Nieuwe Niedorp: gesprekken met de priester­stu­denten over hun weg naar het priester­schap.

Pastorale jaar

Het diocesaan missio­nair seminarie in Nieuw Niedorp bestaat al meer dan 25 jaar. Se­mi­na­risten die de Neocatechumenale Weg volgen bereiden zich daar voor om priester te worden in ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Zijn zijn afkomstig uit veel ver­schil­lende landen, waaronder Nederland!

In september beginnen drie van hen aan het pastorale jaar ter voor­be­rei­ding op de diaken- en priester­wijding; zij studeren samen met de andere diocesane se­mi­na­risten in Heiloo aan het groot­semi­narie. Ook daar zijn enkele kan­di­da­ten bezig met de afronding van hun studie en pastorale jaar.

Eerlijkheid

Nog niet alle se­mi­na­risten waren terug van vakantie. Om ver­schil­lende redenen ontbraken er nog een paar. Het studiejaar begint dan ook pas half september. De se­mi­na­risten die er nog niet waren komen later aan de beurt voor het gesprek. De gehele vrijdag was aan dit bezoek gewijd, met iedere semianrist heb ik ongeveer een half uur kunnen spreken en dat was een mooie ervaring: de Heer heeft deze jonge mensen langs allerlei wegen naar deze roeping en naar het seminarie geleid.

Om deze roeping te kunnen volgen is niet perfectie vereist, fundamenteel is eerlijkheid en openheid. Alleen met die beide deugden kan iemand zich goed voor­be­rei­den om priester te worden. Dat was ook wat me allereerst in de verhalen van de se­mi­na­risten trof, naast natuurlijk het feit dat Gods leiding en vaak wonderlijke Voorzienigheid in hun verhalen bijna aangeraakt kon worden.

Gelukkige priesters

Eén van de se­mi­na­risten vertelde dat het voor hem een grote steun was te zien dat de priesters gelukkig zijn - de priesters die uit het Redemptoris Mater seminarie zijn voortgekomen, keren er regelmatig terug. Inderdaad: een gelukkige priester is de beste ‘reclame’!

God roept

Het is in onze tijd niet gemakkelijker geworden om een priesterroeping te volgen: de samenleving wordt steeds decadenter en vervreemdt van de christelijke wortels. Toch roept God ook nu en één enkel standvastig en edelmoedig mens kan met Gods hulp een wereld van verschil maken als hij op die roeping ingaat.

Mede­wer­kers

Ik heb ook een gesprek gehad met de vrij­wil­lig­ers - broeders en zusters uit de Neocatechumenale Weg - die in het seminarie helpen en daardoor veel geven aan deze gemeen­schap en veel vreugde, geloof en inspiratie ontvangen.

Terug