Arsacal
button
button
button


Wat doen we met ons kruis?

overweging_bezinning - gepubliceerd: dinsdag, 29 november 2011

Voor Jezus is het lijden niet iets
om totaal uit de weg te gaan:
als je Mij wilt volgen, zegt Hij,
moet je je kruis opnemen.

En Hij wijst ons een weg in het evangelie
van niet je kruis weggooien, ertegen in gaan,
maar het kruis kussen en aanvaarden,
dan wordt het lichter.

Jezus zegt eigenlijk:
probeer je aandacht te richten, weg van jezelf.
Dat merken we inderdaad:
als je je wat verdrietig voelt of eenzaam,
als je met lijden wordt geconfronteerd
en je kunt iets voor anderen doen,
anderen bijstaan,
dan verwerk en vergeet je veel
van je eigen verdriet.

+ Jan Hendriks


Terug