Arsacal
button
button
button


Afscheid en installatie in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 september 2019

Zondag 1 september vond in de Sint Nicolaas­basi­liek het afscheid plaats van mgr. Jan van Burgsteden sss als admini­strator van de parochie en de installatie van Eric Fennis. Een feestelijk gebeuren.

Mgr. Jan van Burgsteden (* 1935) heeft - na zijn emeritaat als hulp­bis­schop en vicaris-generaal - acht jaar de verant­woor­de­lijk­heid voor de Sint Nicolaas­basi­liek en de centrum­parochie van Amsterdam gedragen, daarbij gelukkig geassis­teerd door ver­schil­lende priesters en diakens. Sinds ongeveer een jaar is drs. Eric Fennis, secretaris generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam, daar in de pastorale zorg aangesteld en onlangs door mgr. dr. Jozef Punt tot pastoor van de binnenstads­parochie van de H. Nicolaas en rector van de basiliek benoemd. Deze zondag werd hij door zijn voorganger, die afscheid nam, geïnstalleerd. Diaken Rob Polet hield de predikatie.

Aan het einde van de feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring dankte mgr. Van Burgsteden allen - priesters, diakens, vele vrij­wil­lig­ers en meelevende gelovigen - en hij riep de voornaamste gebeur­te­nissen van deze laatste jaren in herinnering: de verheffing van de kerk tot basiliek, de plechtige pontificale Mis bij de ambtsaanvaarding door Z.M. de Koning en andere bijzondere gelegenheden.

Na afloop van de viering heb ik de scheidende en de nieuw aangetreden pastoor kunnen feliciteren en veel mensen kunnen ontmoeten tijdens de receptie daarna in restaurant "De Kroonprins". Ik ens de nieuwe herder en de parochie­ge­meen­schap Gods zegen toe!

Terug