Arsacal
button
button
button


Is dit voor mij weggelegd?

Antwoorden op Gods roeping, op de geboortedag van onze moeder Maria

nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 september 2019
Mariakerk met pastoor Carlos Fabril
Mariakerk met pastoor Carlos Fabril
Is dit voor mij weggelegd?
(foto: Boon Yi)
Is dit voor mij weggelegd?

Op zondag 8 september was ik in de Mariakerk in Bussum voor de gezamenlijke Eucha­ris­tie­viering van de parochie van de H. Drieëenheid aan het begin van het nieuwe werkjaar. De viering was goed verzorgd met prachtige zang en veel gelovigen. Pastoor Carlos Fabril, kapelaan Andrea Geria en em. pastoor Michi Costa con­ce­le­breerden. Maar wat zei Jezus in het evangelie? Moet je je dierbaren haten om Jezus te kunnen volgen?

HOMILIE

Nieuw begin

Na de vakantieperiode
beginnen vele mensen een nieuw werkjaar,
hopelijk met nieuwe moed, nieuw elan
en goede voornemens.
Zo’n nieuw begin is weleens goed.

Toen kwam er toch eentje: Maria


We vieren vandaag zo’n nieuw begin,
want dit is de geboortedag van Maria
waar we in deze mooie Mariakerk
natuurlijk ook bij stil willen staan.
Maria’s geboorte was een nieuw begin:
haar ouders konden geen kinderen krijgen
en toen iedereen dacht
dat het niet meer zou lukken,
kwam er toch nog eentje: Maria;
zij werd de moeder van onze verlosser,
Jezus Christus,
en dat gebeurde niet buiten Maria om,
zij werd gevráágd
en zij heeft “ja” gezegd.
En wat daar gebeurde in een petieterig klein
en onbekend dorpje in Galilea
- niemand wist waar dit gehucht lag -
kreeg een cruciale betekenis
voor alle mensen en alle tijden.

Hoe God werkt


Ziet U hoe God werkt?
Dit gebeurt precies
waar alle mensen denken:
dat wordt niks meer, dat kan niet meer,
dat stelt niks voor.
Daar, precies daar
kunnen we Gods werk
op het spoor komen.
Het gebeurt klein en verborgen!

Grote gevolgen

Kleine dingen
kunnen grote gevolgen hebben.
Dat maken we natuurlijk zelf ook wel mee:
er kan iets heel moois ontstaan
uit dat ene woordje “ja” - “ja, ik wil” -
dat mensen tot elkaar spreken
als ze helemaal voor elkaar kiezen.
Natuurlijk, een huwelijk kan voor altijd verpest worden
door die ene keer
dat de ander zich diep gekwetst voelde,
maar zo’n moeilijke periode
- vol pijn en verdriet -
kan ook juist het startpunt worden
van iets moois,
van elkaar eindelijk echt gaan ontdekken.
Soms denkt iedereen:
het is over en uit
en dan begint het pas.
Daar bid ik maar voor,
dat mensen de genade krijgen
om een nieuw begin te kunnen maken.

Eer het kleine

Kleine dingen
kunnen grote gevolgen hebben.
Zo kan er iets heel moois ontstaan
uit iets kleins
dat we ooit hebben gedaan:
een vingerwijzing, een woord,
dat we ergens op zijn ingegaan
of juist niet,
een weg die we zijn ingeslagen, misschien.
Al het goede, mooie en waardevolle
begint vaak heel klein.
Denk niet te gauw
dat het niks voorstelt.
Een klein kwaad
kan gaan wrikken en broeien,
ieder mooi zaadje wat U zaait,
kan gaan groeien, zich vertakken.

Een klein en mooi begin
kan fantastische gevolgen krijgen,
kijk maar naar Maria, haar geboorte, haar “ja”.

De keuze om leerling te zijn

Dit brengt met zich mee
dat het goed is te reflecteren,
te overwegen
en de dingen niet zomaar te doen
uit wat voor emotie dan ook.
Dat is wat Jezus ons voorhoudt
in het evangelie van vandaag.
Het gaat vandaag over de keuze
om leerling van Jezus te willen zijn.
Eerlijk gezegd, is er geen andere keuze:
Natuurlijk hoop ik dat U allemaal
“Ja” zegt op de vraag
of U een leerling van Jezus wil zijn
en Jezus wil volgen.

Je ouders, vrouw en kinderen haten?

Jezus zegt in dat verband
dat je je ouders, vrouw, kinderen en je eigen leven
moet haten;
dat is een Semitische zegswijze
om een tegen­stel­ling uit te drukken;
het betekent
dat je de Heer bovenaan moet plaatsen,
niet uit menselijk opzicht
of uit sentimentele gevoelens
iets kwaads moet gaan doen.
Geen vriendjespolitiek of nepotisme!
Het wil niet zeggen
dat we onze dierbaren letterlijk moeten haten,
integendeel:
de liefde tot God en de liefde tot de naaste
vormen juist de kern van het christen-zijn
en van de navolging van Jezus.

Een eigen roeping

We zijn dus allemaal geroepen
om Jezus na te volgen,
maar er zijn vele wegen
waarlangs we dat kunnen doen
en christen kunnen zijn.
Voor ieder van ons
heeft God een bepaalde roeping,
een bepaalde bestemming,
ons leven heeft een doel.
Die bestemming en roeping sluiten aan
bij onze kwaliteiten,
bij de gaven die God ons heeft gegeven,
aan de een dit, aan een ander dat.

Is dit voor mij weggelegd?

Als Jezus vandaag dus die gelijkenissen vertelt
dat je eerst een begroting moet maken
voordat je gaat bouwen
of af moet wegen
of je deze oorlog wel kunt winnen,
voordat je die begint,
gaat het erover
dat het goed is af te wegen
of een bepaalde roeping of weg
wel voor ons is weg gelegd,
want er zijn vele manieren
om christen te zijn
en Jezus te volgen.

Edelmoedig en met vertrouwen

Natuurlijk zit er altijd iets onzekers in elke keuze,
in ieder echt “ja” dat we spreken.
Maria wist ook niet
wat het worden zou,
toen zij ermee instemde
de moeder van God te worden.
Er zit dus ook altijd iets van vertrouwen
in iedere goede beslissing:
“Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleid’ des Heren hand”.
Overweeg het goed, maar wees niet bang...

Dus: bezint eer ge begint;
ook een klein en onaanzienlijk begin
kan prachtige vruchten dragen.
Maar wees edelmoedig
en laten we ons niet laten leiden
door menselijk opzicht.

Terug