Arsacal
button
button
button


Een jaar geleden stond de kerk in Bovenkerk in brand...

Herdenking van een rampzalig gebeuren

nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 september 2019

Zondag­avond 15 september, op het uur waarop - precies een jaar geleden - ontdekt werd dat de Sint Urbanus­kerk in Bovenkerk in brand stond, is er een herdenking gehouden in de tuin naast de pastorie, met uitzicht op het zwaar gehavende monument. Alles staat in de startblokken voor de wederopbouw en er is veel enthousiasme in Bovenkerk.

zie ook het verslag op: 

http://www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=3928

Waardige herdenking

Het was mooi en goed om bij de waardige herdenking te zijn die bij goed weer buiten kon plaats­vin­den met muziek en toespraken en zelfs gedichten van de leerlingen van de basis­school in Westwijk. Stadsdichter Matthijs den Hollander leidde de bijeenkomst, de nieuwe burge­mees­ter van Amstelveen, Tjapko Poppens, en pastoor Eugene Jongerden hielden mooie toespraken waarin zij terugblikten op het vreselijke gebeuren van een jaar geleden. Ik heb vervolgens ook een kort woord gesproken en verbondenheid en steun uitgesproken en bewondering voor het enthousiasme om opnieuw met wederopbouw te beginnen vlak nadat een jarenlange res­tau­ra­tie van de kerk was afgesloten. Drie kinderen lazen zoals vermeld een gedicht voor, de gedichten van de andere leerlingen van de basis­school waren opgehangen aan een hek langs het terrein waar de herdenking plaats vond. Het Harmonie orkest Amstelveen verozrgde de muzikale omlijsting, bariton Ronald Willemsen zong een lied en er was ook een speciaal lied voor de kerk gemaakt door Conny van den Helder en Cees Meekel dat door allen kon worden meegezongen.

Klokken

Een hoogtepunt in het pro­gram­ma was het feeselijk luiden van de klokken en de weergave van een bandopname van het orgel, dat in de uren voor de brand weer in gebruik was genomen. Pastoor Jongerden kon melden dat de kapel onder de toren iedere dag voortaan open is. Daar zijn ook regelmatig eucha­ris­tie­vie­ringen door de week, voor de zondag­vie­ring wijkte men uit naar een buurt­cen­trum tegenover de kerk.

Ik proefde veel enthousiasme en verlangen om dit beeldbepalende monument weer zo znel mogelijk, wederop­ge­bouwd aan de parochie en de Bovenkerkse bevolking terug te geven als plaats van eredienst, stilte, gebed en reflectie.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug