Arsacal
button
button
button


Duurzaamheid en Sint Franciscus

Thema Week van het Katholiek Onderwijs

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 september 2019

‘Duurzaamheid’ is het thema van de Week van het Katholiek Onderwijs dat van 30 september tot en met 4 oktober 2019 wordt gehouden. Een thema dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober - Dierendag zijn feestdag heeft. Aan deze heilige en de grote thema’s van de Encycliek Laudato Si is het thema van de Week gewijd.

Het thema past ook bij katholiek onderwijs om leerlingen bewust te maken van de gezamenlijke zorg en verant­woor­de­lijk­heid voor de aarde. Of zoals Paus Franciscus zegt: voor ‘ons gemeen­schap­pe­lijk huis’.

Ter gelegenheid van de Week van het Katholiek Onderwijs is er les­ma­te­riaal ontwikkeld.

Voor de basis­school

  • Het verhaal van Drup, een prentenboek voor de onderbouw met 17 ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten.
  • Het waterboekje, met allerlei ver­schil­lende opdrachten om de kennis over water te testen.
  • De waterquiz, een handige PowerPoint voor in de klas.
  • In het spoor van Franciscus. Ontwikkeld door drs. Liesbeth Stalmeier voor de midden- en bovenbouw voor het vak godsdienst-levensbeschouwing en ook uitstekend te gebruiken bij andere vakken.

Voor het middelbaar onderwijs

  • Laudato si’, het goede leven delen en beschermen. Dit les­ma­te­riaal bestaat uit opdrachten die door leerlingen van het d’Outremondcollege in Drunen zijn bedacht, onder leiding van docenten Dr. Bill Banning en Marijke Heuvelink.
Het verhaal van Drup Het waterboekje Waterquiz Lessen - In het spoor van Franciscus Laudato Si’
Terug