Arsacal
button
button
button


The Missionary School is enthousiast begonnen!

verdieping en concrete projecten....

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 september 2019

Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam kunt u er meer over lezen: The Missionary School is met twaalf jongeren van start gegaan. Daar staan reacties van deelnemende jongeren op het eerste weekend en is meer te vinden over doel en opzet. Ik sta er volledig achter!

Eerder heb ik er al over gechreven en met name over de openings­avond waar ik zelf bij was. Maar het is natuurlijk veel beter de enthousiaste reacties van de jongeren zelf te lezen:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3829&t=The+Missionary+School+is+begonnen

Sommige jongeren kunnen niet wachten totdat ze met de start up kunnen beginnen, anderen voelen wel dat ze eerst zelf nog stappen naar verdieping en naar een stevige basis voor hun geloof moeten zetten.

Hoe onszelf meer laten zien en te getuigen van meer gelovigen en (nog) ongelovigen te bereiken?

Dit is de opdracht van 12 jongeren, die eind augustus zijn gestart met The Missionary School. Tijdens het eerste weekend hebben zij diverse creatieve en innovatieve oplossingen voor dit ambitieuze doel bedacht. Deze oplossingen kunnen alleen vrucht dragen als zij zijn geworteld in diep geloof en kennis van de Bijbel. Dit kwam terug in de diverse catecheses en gebedsmomenten.

Gedurende het komende jaar werken de jongeren hun ideeën uit en beginnen een aantal lokale start-ups in samen­wer­king met parochies. Hiermee willen zij de Kerk relevant maken in onze samenleving en meebouwen aan vitale parochies in ons bisdom.

Met kleine stappen grote dingen bereiken

De opdracht van de jongeren van The Missionary School sluit naadloos aan bij de woorden van Paus Franciscus. In zijn exhoratie ‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht), roept de Paus allen op tot heiligheid in deze wereld. Om via kleine stappen, grote dingen te bereiken. Heiligheid en het verlangen om de wereld en de Kerk te blijven vernieuwen. Ook de bijbel is duidelijk over onze opdracht: Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan de hele schepping (Mc. 16:15).

Ik steun de jongeren volledig

Dat verlangen tot vernieuwing, de honger naar geloofsverdieping en de motivatie om het geloof te verkondigen typeren de jongeren van The Missionary School. Ik sta er helemaal achter, dat heb ik tijdens de opening op het 1ste weekend onderstreept: “Ik ben zeer verheugd met deze mooie groep enthousiaste jongeren. Zij hebben mijn volledige steun”.

 Innovatieve ideeën van jongeren in uw parochie.

U bent vast erg nieuwsgierig met welke plannen deze jongeren komen. Mocht uw parochie openstaan om mee te werken aan een missio­nair project op locatie, laat het ons dan weten. Ook als u verrassende inzichten en gedachten hebben, meld die dan graag op: info@themissionary­school.nl. Het team van de school is continu op zoek naar nieuwe inspiratie en samen­wer­king met parochies of andere gemeen­schappen.

Terug