Arsacal
button
button
button


Dankbaar om veertig jaar priester-zijn

nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 september 2019
Priesterwijding door mgr. dr. Adrianus Simonis
Priesterwijding door mgr. dr. Adrianus Simonis

Deze week mag ik dankbaar gedenken dat ik veertig jaar geleden de heilige priester­wijding mocht ontvangen uit handen van - toen - mgr. dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam. Vrijdag 27 september hoop ik dit te vieren met een feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring in de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, die om 15.00 uur begint. Iedereen is welkom.

Motto

Dat tijdstip - uur van de kruisiging van onze Heer - sluit mooi aan bij de essentie van het priester­schap: het offer van onze verlossing, het paasmysterie te­gen­woor­dig te mogen stellen in de viering van de Eucha­ris­tie. Het sluit ook aan bij het motto dat ik bij mijn priester­wijding koos: "Met offers zal ik U loven".

Dankbaar

Ik ben de Heer dankbaar dat Hij mij door de priester­wijding de Eucha­ris­tie heeft toevertrouwd en dat Hij mij de gezondheid heeft gegeven waardoor ik tot nu toe in al die jaren maar drie maal de H. Mis heb moeten missen.

Deze veertig jaren zijn omgevlogen en ik kijk er met grote dank­baar­heid op terug. Al ben ik een zwakke mens met zeker ook mijn tekort­ko­mingen, ik hoop en bid dat ik door mijn priesterlijk werk iets goeds heb mogen betekenen voor mensen op hun weg - met vallen en opstaan - van de navolging van onze Heer Jezus Christus. Ik heb zelf ervaren dat die weg vreugde geeft en vrede en daarom heb ik bij mijn bisschops­wijding als motto de woorden van Maria gekozen: "Doe maar wat Hij u zeggen zal".

Pro­gram­ma

Voor­af­gaand aan de Eucha­ris­tie­vie­ring is er vanaf 11.00 uur een symposium over parochie­ver­nieu­wing voor priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en geïn­te­res­seerde leken. Het R.K. Alpha­cen­trum zal aan het einde van de dag een mooie, nieuwe catechetische DVD presenteren over de Eucha­ris­tie en de biecht. Aan het eind van de Mis zal Leo Fijen het boek "Doe maar wat Hij u zeggen zal" aanbieden, dat bij uitgeverij Adveniat verschijnt.
Na de Mis is er een receptie en daarnaast voor de priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten, familie en mede­wer­kers van het bisdom die daaraan wensen deel te nemen een maaltijd.

Terug