Arsacal
button
button
button


Succesvolle dag over parochievernieuwing in Heiloo

Met het R.K. Alphacentrum

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 september 2019

Vrijdag 27 september werd in het bezinnings­cen­trum van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een inspirerende dag gehouden over parochie­ver­nieu­wing voor allen die in de pastoraal zijn aangesteld en voor kern­vrij­wil­ligers van de parochies. Pastoor drs. Jeroen Smith gaf een boeiende presentatie.

De dag was helemaal volgetekend en een zaal vol priesters, diakens, catechisten en kernvrij­wil­ligers werden geboeid door de vele praktische tips die pastoor Jeroen Smith van het R.K. Alpha­cen­trum gaf om tot parochie­ver­nieuwing te komen. Hij deed dat in de lijn van de boeken Rebuilt en Divine renovation, maar met een benadering die duidelijk nog meer op de Neder­landse situatie was toegesneden. Overigens gaf hij aan dat de schrijver van Divine renovation (Als God renoveert), Fr. James Mallon, die volgend jaar 24/25 maart naar Neder­land komt, zich eerst laat voorlichten over de situatie van de kerk in Neder­land en die tevoren ook zelf wil ervaren.

Een speerpunt in de opzet die Fr. Mallon in zijn boek schetst, is de Alfa-cursus, die in de katholieke kerk in Neder­land sinds ruim twintig wordt gegeven en begeleid vanuit het R.K. Alpha­cen­trum. De werkwijze rond deze cursus en de moge­lijk­he­den om die op te zetten werden door pastoor Smith duidelijk geschetst, naast een heel aantal punten die belangrijke voor­waarden zijn om tot parochie­ver­nieu­wing te komen. Een eerste voor­waarde is dat Jezus en het Kerygma (de centrale bood­schap van het evangelie) inderdaad centraal komen te staan.

Voor de lunch werd gezamenlijk het middag­ge­bed gebeden. Het kan in de parochie niet bij Alpha blijven. Het vormen van gemeen­schappen die verder gaan in verdieping en beleving van het geloof is evenzeer wezenlijk. In het middag gedeelte werden ver­schil­lende andere pro­gram­ma's ge­pre­sen­teerd die het R.K. Alpha­cen­trum biedt en die een belangrijke hulp kunnen voor de opbouw van de parochie. Ik verwijs hiervoor graag naar de website:

Het was alles bij elkaar een mooie geslaagde dag, die op uitstekende wijze werd verzorgd door de staf van het Juliana­klooster, het bezinnings­cen­trum van het heiligdom.

(fotoserie: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug