Arsacal
button
button
button


St. Michaelkerk en -school vierden negentig jaar

Gebed voor de boeren!

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 29 september 2019
met past. Van der Plas en past. Brighita
met past. Van der Plas en past. Brighita
St. Michaelkerk en -school vierden negentig jaar
St. Michaelkerk en -school vierden negentig jaar

Zondag 29 september was ik in Zuid-Schermer waar de St. Michaëlkerk het negentigjarig bestaan vierde met een prachtige feestdag in en om de kerk. Daarbij hebben we bijzonder gebeden voor de veehouders die het in deze tijd niet gemakkelijk hebben.

Prachtig versierd

Pastoor Franklin Brighitta en em. pastoor J. Van der Plas (de enige nog levende oud-pastoor van de parochie) con­ce­le­breerden bij de viering die werd opge­luis­terd door het Gemengd koor en het Ritmisch koor van Zuid-Schermer. De kerk was prachtig versierd in de kleuren van de Schermer en alle vrij­wil­lig­ers, de koorleden en de banken hadden een zelfde "corsage" gekregen.

Engelen en Michaël

Het was mijn wijdingsdag, de veertigste verjaardag, die ik de vrijdag ervoor had gevierd. natuurlijik werd er even aandacht aan besteed en het was mooi op deze dag het feest van de aartsengelen te kunnen vieren, omdat de heilige aartsengel patroon is van de parochie en de engelendag daar dus hoog­feest is. In de preek (zie onder) ben ik ingegaan op de betekenis van de engelen en de aartsengel Michaél in het bijzonder.

Veeteelt in discussie

Ik heb er bijzonder gebeden voor alle agrarische bedrijven, in het bijzonder voor de veehouders die het in deze tijd niet gemakkelijk hebben. Ik heb gebeden om zegen voor deze bedrijven en gevraagd dat zij een goede toekomst tegemoet mogen gaan.

De agrariërs zijn de laatste jaren vaker voorwerp geweest van plannen en beleid, die hun bestaan ingrijpend raakten of zelfs ronduit bedreigden. Maar we mogen niet vergeten dat juist zij voor onze voedselvoorziening zorg dragen en onze natuur beheren. Ook kan het niet één sector zijn die de prijs moet betalen; als er pijn geleden moet worden, vraagt dat ook om solidariteit.

Na afloop van de viering sprak ik ver­schil­lende boeren-gezinnen, die ver­schil­lend door de plannen geraakt werden: mensen van een biologisch dynamisch bedrijf die zich waar­schijn­lijk niet te veel zorgen hoeven maken, mensen van een ander, vrij klein bedrijf, dat grenst aan een natura 2000 gebied, die zich wél met spanning afvragen hoe dit verder gaat.

Feest­pro­gramma

Tijdens de Mis waren nog enkele mensen aanwezig die in de oorlogstijd naar Zuid Schermer geëvacueerd en daar opgevangen waren geweest. In een foto­ten­toon­stel­ling was daar aandacht voor.

Na de heilige Mis was er een veelzijdig pro­gram­ma met ver­schil­lende optredens in de naast de kerk gelegen zaal, een tentoon­stel­ling in de school, waarbij ver­schil­lende lokaties van het dorp waren ingeschakeld, alle gelegen rond de kerk.

Het was jammer dat de dag zeer rege­nachtig was, maar de Schermers lieten zich daar niet door ontmoedigen.Deze St. Michaelsdag heeft zeker aan de gemeen­schapsgeest en hopelijk ook aan het geloof en de verbondenheid met Christus en de kerk bij­ge­dra­gen.

Van harte wens ik hen proficiat met deze negentig jaar!

 

Homilie

Proficiat!

Allereerst wil ik U allen
natuurlijk graag van harte feliciteren
met de 90e verjaardag
van school en deze kerk, een krasse oude dame,
die is toegewijd aan de heilige aartsengel Michael,
vanouds patroon­heilige van de Schermer!

In de annalen van de parochie kunt u lezen
hoe een paar families
zich sterk hebben gemaakt
voor een eigen kerk
en allerlei offers hebben gebracht
- qua tijd en geld, het verkrijgen van toestemmingen -
om dat te realiseren.

Een samenleving die er anders in staat


Ik ben blij dat U hier bent
om dit samen te vieren.
Het is in onze samenleving
niet vanzelfsprekend meer
om gelovig en kerkbetrokken te zijn;
ik vind dat jammer.
Het is wat dat betreft niet meer zo
als negentig jaar geleden.
We zien dan ook te weinig jonge mensen
in vele van onze kerken.
En we leven allemaal in een samenleving
die er anders in staat.
Onze dagelijkse ervaringen
in het leven van iedere dag
zijn niet met het geloof verbonden,
zoals dat vroeger was.
De dominante trend in onze samenleving
is niet gelovig en katholiek.

Toch geraakt

Toch worden bijna alle mensen
op bepaalde momenten van hun leven geraakt,
als er bij­voor­beeld verdriet is
of we met bepaalde zaken moeten worstelen;
en velen ervaren dan ook wel
dat er meer is...
En iets van een troost:
dat het leven een doel en een zin heeft,
dat het de moeite waard is
om je te bezinnen, te overwegen, te bidden,
dat je daar kracht uit krijgt.
Ik hoop dan maar
dat mensen op zulke momenten
ook de kracht - ik noem het: genade - krijgen
om verdere stappen te zetten op die weg.

Een kerk betekent zo veel...

Want het is goed dat U hier samenkomt
om het even stil te laten worden,
om God te eren,
de eucha­ris­tie te vieren,
te bidden, U te bezinnen,
uw kinderen te laten dopen en te vormen
en de eerste communie te laten doen,
het sacrament van het huwelijk te vieren
of een kerkelijke uitvaart mee te maken,
en zoveel meer...
Een kerk is de plaats
waar we de diepste en meest ingrijpende
gebeur­te­nissen van ons leven mogen vieren
en daarom hebben we er een andere band mee
dan met een ander gebouw.
En hier ook worden we geïnspireerd,
geestelijk opgeladen
om het evangelie zelf te beleven,
het vóór te leven
en door te geven;
en U doet dat hier
onder het patronage
 - voor kerk en school en heel de Schermer -
van de heilige aartsengel Michael.

Engelen

Nu zijn we misschien niet allemaal
heel vertrouwd met de verering van engelen.
Wel worden er vele boeken over geschreven,
want op zich zijn engelen wél populair
en er zijn veel mensen
die engeltjes verzamelen,
of die tot hun engelbewaarder bidden
bij­voor­beeld als ze de weg opgaan :
“Engel van God,
die mijn bewaarder zijn...”.
Veel mensen gebruiken ook weleens een uitdrukking
met een engel erin:
als het heel goed smaakt, zeggen we
dat het is of er een engeltje over je tong fietst
(ik doe maar de nette versie).
Als we bewaard zijn gebleven
voor iets rampzaligs
of als we ingegeven kregen
wat we moeten zeggen of doen,
zeggen we
dat er een engeltje op onze schouder zat.
En van iemand achter het stuur zeggen we
dat die niet harder moet rijden
dan zijn engelbewaarder vliegen kan.
Tegen een goed en hartelijk iemand zeggen we:
“Je bent een engel”.

Engelbewaarder

Die gezegdes gaan eigenlijk allemaal
meer over de engelbewaarder,
de engel waarvan Jezus zegt
dat we er allemaal een hebben in de hemel
- een engel die voor ons zorgt -
en waarvan een psalm zegt dat God
aan zijn engel de opdracht heeft gegeven
ons op al onze wegen te bewaren.
Die ervaring hebben we bijna allemaal
weleens opgedaan:
dat we ineens een ingeving kregen
of zomaar helder wisten
wat we moesten kiezen of doen;
of dat er een hand was die ons tegenhield
en voor een ramp bewaarde;
of dat we het gevoel kregen
dat we gestuurd werden
(naar een bepaalde persoon of situatie).

De aartsengel Michaël

Maar de engel die we vandaag vieren,
de heilige Michael,
is een aartsengel en een strijdengel
en het is de enige engel
die door Joden, Christenen én Moslims wordt geëerd.
Michael komt in de bijbel vooral naar voren
als er sprake is van de strijd tussen goed en kwaad.
Daar hoorden we over in de tweede lezing
uit de Open­ba­ring van Johannes (de Apocalyps)
die deze strijd tussen goed en kwaad,
dat gevecht tegen duivelse machten,
beschrijft in schrille kleuren.
De aartsengel Michael wordt aangeroepen
als verdediger in die strijd
die we moeten voeren om christen te zijn,
een aartsengel die ons helpt om te strijden
en stand te houden
tegen bekoringen om kwaad te doen
of het geloof te verliezen.
“Strijd de goede strijd”(1e lezing).
Vroeger werd er aan het eind van iedere Mis
speciaal tot hem gebeden.

Populair

De aartsengel Michael
heeft altijd veel verering gekend.
Een groep uit ons bisdom is bij­voor­beeld momenteel
op bede­vaart onder meer naar Monte Gargano
waar de aartsengel Michaël wordt vereerd.
Er zijn vele bede­vaart­plaatsen
ter ere van die engel.
Waarom is Michael zo populair?

Vechten mét de aartsengel

Dat zal er vast mee te maken hebben
dat het leven voor ieder mens
ook een soort strijd is:
we moeten vechten
om de moed niet te laten zakken,
om niet op te geven, door te gaan,
tegen de stroom in te gaan,
het goede te doen;
daarvoor moeten we een geestelijk gevecht leveren.
Het is soms bij­voor­beeld al een hele strijd
om je tong een beetje in bedwang te houden.
Een scherpe tong maakt meer kapot
dan je lief is...

Bijna iedere mens heeft zo wel iets
waarmee hij of zij zal moeten strijden:
verdriet, eenzaamheid, kwade gedachten;
ongeduld, té veel irritatie,
moeilijkheden in de relatie,
heidense gedachten
noem het maar op...
De Heer heeft ons geen kalme reis beloofd...
Het staat ergens op een boerderij:
“Leven is strijden” of: “leven is strijd”.

De goede strijd

Maar op deze feestdag van de kerk en van de school
mogen we ons met vertrouwen te binnen brengen,
dat er één is die met ons strijdt,
dat is de Heer, de goede God
en namens Hem: Sint Michaël:
“Heilige aartsengel Michaël,
verdedig mij in de strijd”.
Dus: wees niet bang,
blijf vechten, die goede strijd
om een goed mens
en christen te kunnen zijn.

Van harte gefeliciteerd
met Uw jarige St. Michaelkerk!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug