Arsacal
button
button
button


Kerkproeverij voor jongeren

Kapel van het Begijnhof

nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 september 2019
Altaar van de Begijnhofkapel
Altaar van de Begijnhofkapel

In de kapel van het Begijnhof werd deze zondag ‘kerk­proe­ve­rij’ voor jongeren gehouden. ‘Kerk­proe­ve­rij’ is een ac­ti­vi­teit waarbij kerk­gangers mensen uit­no­di­gen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan en wellicht niet gelovig zijn, om de viering een keer mee te maken met uitleg.

Deze zondag was dit voor het eerst door het jongerenplatform geor­ga­ni­seerd. Voor een volgend jaar moet er nog gekeken worden hoe het initiatief meer bekendheid kan krijgen en meer jongeren uitgenodigd kunnen worden, maar het begin was er!

Om 13.30 uur startte de middag met een uitleg over de viering van de Eucha­ris­tie. Om 14.00 uur begon de heilige Mis waarvoor ik graag naar de Begijnhof ben gekomen. Ook tijdens de Mis, waarbij de pastoor van de Amsterdamse binnenstads­parochie, Eric Fennis, con­ce­le­breerde, heb ik geprobeerd op liturgisch verantwoorde wijze toelichting te geven. Natuurlijk is het een kwestie van de genade en die mens of de bezoekende jongeren inderdaad uit deze middag iets meenemen voor hun leven. 

In de preek heb ik het over de rijke vrek - die geen naam heeft - en de arme Lazarus gehad. Jezus maakte met dit verhaal duidelijk hoe we niet moeten leven: opgesloten in ons zelf, zonder zorg voor anderen, gefocused op rijkdom, feesten, geëerd worden. Jezus zelf is precies de andere weg gegaan: Hij de almachtige, eeuwige, allerhoogste koning werd een eenvoudig en arm mens, dienstbaar aan ons. Johannes Chrysostomos (vierde eeuw) wees zijn gelovigen er al op dat zij niet alleen de kerk moesten versieren om tot uitdrukking te brengen dat zij Hem als koning eren en Gods huis dus een paleis is, maar dat zij Hem vooral moesten dienen in de armen.

Na afloop was er nog een informeel samenzijn, waar we konden beluisteren hoe de jongeren het hadden gevonden.

Terug