Arsacal
button
button
button


European Heritage Award voor kathedraal

Slotmanifestatie restauratie met minister en burgemeester

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 oktober 2019

Vrijdag­mid­dag 11 oktober vond in de kathedraal in Haarlem de slotmani­fes­ta­tie plaats van de res­tauratie van de kathedraal waarbij de plaquette aan de voor­ge­vel werd onthuld die de toekenning van de European Heritage Award/Europa Nostra Award memoreert. Minister Ingrid van Engels­hoven en burge­mees­ter Jos Wienen onthulden gezamenlijk deze gedenksteen na het slotwoord en gebed van de bisschop, mgr. dr. Jozef Punt, aan het eind van het pro­gram­ma in de kathe­draal.

Tijdens dit pro­gram­ma zorgden het kathedrale koor voor de opluistering met fraaie koor­mu­ziek, terwijl Ton van Eck en Eric Jan Eradus de ver­schil­lende orgels van de kathedraal bespeelden. Tussen de koor- en orgel­mu­ziekwerken kwamen ver­schil­lende sprekers aan bod. Na het welkomstwoord van de heer Wim Eggenkamp, voorzitter van de Stichting kathedrale basiliek, die de res­tau­ra­tie heeft geor­ga­ni­seerd en begeleid, hield de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten­schap, mw. Ingrid van Engelshoven een toespraak waarin zij de waarde van cultureel erfgoed beklemtoonde alsmede het belang van de goede zorg daarvoor en kerken vertrouwde bakens in het land­schap noemde. Zij gaf ook aan onder de indruk te zijn van het prachtige gebouw en liefst alleen maar stil te willen zitten om ervan te genieten.

Plaatsvervangend hoofd van de afvaardiging van de Europese Commissie in Nederland, mw. Klasja van de Ridder, onderstreepte eveneens het belang van het cultureel erfgoed en de verbondenheid van het kerkelijk erfgoed met de ge­schie­de­nis van Europa. De penning­mees­ter van Europa Nostra, de heer Huib Doek, legde daarna uit wat Europa Nostra doet. De res­tau­ra­tie van de kathedraal was een van de 66 mededingers naar de Award, die uit­ein­de­lijk aan twaalf res­tau­ra­tie­pro­jecten is toegekend. De res­tau­ra­tie van de kathedraal was na die van het Rijks­mu­seum het grootste lopend res­tau­ra­tie­pro­ject geweest.

De bisschop onderstreepte met zijn gebed en zegen dat dit bijzonder fraaie gebouw allereerst een kerk is, aan God en de eredienst toegewijd. Dat neemt niet weg dat de vele vrij­wil­lig­ers, de bestuursleden van de Stichting, het pastoraal team en het parochie­bestuur verheugd zijn over het grote aantal bezoekers voor de ‘Klim naar het licht’, de beklimming van de beide torens via een route door de binnenzijde van de koepel en over de gewelven.

Het miezerde een tikje toen het gezel­schap buiten kwam voor de onthulling van de plaquette van de Europa Nostra award aan de buitenzijde van de voor­ge­vel van de kathedraal. Met een flinke ruk (en wat hulp van een vrij­wil­lig­er) trokken burge­mees­ter Wienen en Minister Van Engelshoven vervolgens een Europese vlag weg waardoor de plaquette zichtbaar werd.

(fotoserie: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug