Arsacal
button
button
button
button


Bij de heiligverklaring in Rome

Vijf nieuwe heiligen, waaronder John Henry Newman

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 oktober 2019 - 275 woorden

Zondag 13 ok­to­ber was ik op het Sint Pieters­plein in Rome bij de heilig­ver­kla­ringen. Enkele erva­ringen...

Samen met Drs. Diederik Wienen, studieprefect van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut en iemand die veel op Newman heeft gestu­deerd, was ik dit weekend in Rome, na zater­dag bij de major-dag van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut te zijn geweest.

Zondag­och­tend waren we al tij­dig bij de Sint Pieter waar aan Diederik Wienen een mooie plaats was toe­bedeeld op de loggia onder het raam waar de paus ge­woon­lijk het Angelus bidt. Ik had de gelegen­heid te con­ce­le­breren samen met bijna drie­hon­derd andere bis­schop­pen en kar­di­na­len. Daarbij waren veel bis­schop­pen uit Brazilië van­wege de eerste Bra­zi­li­aanse heilige, Dulce Lopes Pontes, en uit India, van­wege de Indiase heilige Maria Teresa Chiramel Mankidiyan. Na­tuur­lijk waren er ook wel veel bis­schop­pen uit Engeland, Schotland, Wales en Ierland van­wege John Henry Newman en de 150 bis­schop­pen die aan de Amazone-synode deel­ne­men, kon­den even­eens con­ce­le­breren.

Het is altijd een goede gelegen­heid om andere bis­schop­pen te ont­moe­ten, met name in de sacristie waarvoor de gang achter de bronzen poort voor ons was ingericht. De plech­tig­heid waar ook de presi­dent van Italië bij was en prins Charles, was een­vou­dig en mooi. Aan het begin van de Mis vindt de eigen­lijke heilig­ver­kla­ring plaats, normaal geheel voor het Gloria maar dit keer zette het koor net iets te vroeg het Gloria in waardoor de paus de slot formule - dat als bewijs van de heilig­ver­kla­ring een Apos­to­lische brief zal wor­den opgemaakt - pas na het Gloria uit kon spreken.

Het Sint Pieters­plein was goed gevuld en aan het einde van de vie­ring zelfs vol. Het mid­dagmaal gebruikten we met enkele synode­va­ders van de Amazone-synode.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug