Arsacal
button
button
button


“Durven opvoeden”

Onderwijssymposium in ’s Hertogenbosch

nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 oktober 2012
“Durven opvoeden”

Op maandag 29 oktober vond een symposium plaats in het Brabantse provinciehuis over het thema “Durven opvoeden”. Het symposium was georga­ni­seerd door de bisdommen van 's Her­to­gen­bosch en Breda in samen­wer­king met de provincie Noord Brabant. Een honderttal deelnemers uit de onderwijswereld luisterden - na de inleiding van mgr. A. Hurkmans - naar een inspirerende inleiding van prof dr. Wim van de Donk, de commissaris van de koningin van deze provincie, die ook leiding heeft gegeven aan de commissie “School en kerk verbinden” en die een warm pleidooi hield voor contact tussen school en Kerk en weder­zijdse openheid.

Verwijzend naar de perikelen rond "Signum" in Den Bosch, stelde hij dat de gang naar de notaris een gemiste kans is om met elkaar in gesprek te komen.

Na de pauze luisterden de aanwezigen naar een boeiende voordracht van de priester mr. drs. Michiel Peeters, studentenpastor van de Tilburgse uni­ver­si­teit en docent voortgezet onderwijs, die sprak over de dynamiek van opvoeden en de factoren die daarbij onmisbaar zijn: traditie, autoriteit en vrijheid tot verificatie. Het belang van het aanbieden en doorgeven van een samenhangend en fascinerend waardenstelsel is voor de opvoeding van groot belang, maar de ouder of opvoeder is ook weer als de vader in de parabel van de verloren zoon: hij moet in groeiende vrijheid geven want wat doorgegeven is moet kunnen worden getoetst, 'geverifieerd', om het zich eigen te kunnen maken.

Tenslotte beantwoordde een forum, waarvan ik ook deel uitmaakte, vragen vanuit de zaal, waarin eigenlijk de vraag centraal stond: hoe kunnen we ouders, leer­krachten een basis geven en de taal om de jonge mensen van nu te bereiken met de bood­schap en de waarden van het evangelie. Het was alles bij een geslaagde dag en - zoals dagvoorzitter mw. Jeanne Keetelaars opmerkte - zeker een initiatief om te vervolgen...

Terug