Arsacal
button
button
button


Maria ging ‘ter weghe’!

Feest van O.L. Vrouw van Haastrecht

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 18 oktober 2019
Maria ging ‘ter weghe’!
De nieuwe kapel
De nieuwe kapel
Het baartje met Maria dat in processie wordt rondgedragen
Het baartje met Maria dat in processie wordt rondgedragen

In Haastrecht wordt op 18 oktober altijd het feest van Maria van Haastrecht (Maria ter Weghe) gevierd. Dit jaar was ik uitgenodigd om daar - mijn oude parochie - de feestelijke Eucha­ris­tie te vieren. Het werd een weerzien met vele oude bekenden...

Oude bekenden, ook in letterlijke zin want we zijn allemaal bijna 25 jaar ouder geworden sinds ik de parochie in 1997 verliet! Na afloop van de feestelijke viering in de kerk was er een bijeenkomst in het Verenigings­ge­bouw waar ik alle nog levende kerk­bestuursleden uit mijn tijd als pastoor aantrof. We hebben nog even een foto gemaakt.

Bij aankomst viel me al meteen een mooie verandering op: enkele weken geleden is een kleine kapel geopend op het voor­plein van de kerk tegen de pastorie, met een prachtig groot beeld van Maria ter Weghe. De kapel is open en veel mensen maken daar gebruik van om even een kaarsje op te steken en wat te bidden (zie foto's).

De feestelijke en pontificale Eucha­ris­tie­viering - pastoor Joost van der Mee en pastoor Thijs van Zaal con­ce­le­breerden - in de zeer goed gevulde kerk eindigde met een processie waarin een flinke groep meisjes als bruidje meeliepen; aan het einde van die processie zongen deze meisjes een Wees gegroet voor het altaar van Maria van Haastrecht waar we ook het gebed van Maria ter Weghe hebben gebeden.

Het was weer een mooie en feestelijke avond!

 

Homilie

Een complimentje

Bijna ieder mens verlangt ernaar
erkend en geëerd te worden.
Wat is het fijn als je eens een complimentje krijgt
voor al het werk dat je hebt gedaan,
wat fijn als iemand anders er oog voor heeft
dat we een mooie bijdrage hebben gegeven.
Het hoort bij de gewone menselijke hartelijkheid
dat we daar zelf ook attent op zijn
en af en toe eens een aardige opmerking maken
over wat iemand in onze omgeving
voor een goede zaak heeft gedaan.
Zo bevorderen we
het goede in deze wereld!

Als we aandacht en waardering ontvangen van anderen,
zullen we misschien ook beter kunnen aanvoelen
dat God van ons houdt
en dat Hij waardering heeft
voor het goede en mooie dat wij doen,
ook tot Zijn eer.
“God zal het U lone”, zeiden ze vroeger
en zo is het ook:
Het goede wat U doet
wordt door Hem gezien
en zal worden beloond.

Recht om waardering te ontvangen?

Toch komt het nogal eens voor
dat mensen voelen en vinden
dat zijzelf recht hebben
op aandacht en waardering,
eer en erkenning,
maar die niet aan anderen geven.
Zij zitten een beetje opgesloten in zichzelf,
in wat zij verlangen,
in waar zij recht op menen te hebben,
terwijl ze vergeten of eraan voorbij gaan
dat andere mensen
ook recht hebben op aandacht, liefde en waardering.

Die ander moet eerst

Vaak gebeurt het
dat mensen vinden
dat een ander eerst
maar eens over de brug moet komen,
dat zij er recht op hebben
dat die ander eerst een stap zet
om tot elkaar te komen.
Zij zijn niet degene
die het eerst moet buigen,
die het eerst een waarderend woord moeten spreken.
Misschien hebben ze theoretisch gelijk....
Maar toch: wie een stap zet,
gaat een weg naar de ander toe.
Wie vast blijft zitten in zijn eigen gelijk
mist de kansen
om de wereld iets mooier te maken,
om een situatie van onbegrip misschien
weer te genezen.

Uit­ein­de­lijk komt het dan neer op de vraag:
zijn we met onszelf bezig
of zijn wij gevende mensen,
die zichzelf kunnen vergeten?

Maria, een gevende mens

Vanavond mogen we hier samen zijn
om het feest van Maria ter Weghe,
Onze Lieve Vrouw van Haastrecht,
te vieren.

Maria, Moeder van God,
was zo’n gevende mens.
In eigenlijk iedere houding
die van een gelovige mens
mag worden verwacht,
is Maria ons voorbeeld.
Zij is de eerste gelovige
en Gods eerste mede­wer­ker
door haar “ja”
op de bood­schap van de engel.
Maria boog haar hoofd
en stemde in,
zij liet haar eigen plannen los,
want zij wilde dienen
en zo kon zij een heel mooi geschenk geven
aan de mensheid, aan de schepping:
een kind,
Jezus, onze Heer en Verlosser.

Zij was hoger!

In de bood­schap van de engel
had zij gehoord
dat ook haar nicht Elizabeth
zwanger was geworden
en een zoon verwachtte.
Maria was eigenlijk boven Elizabeth verheven,
zij was de hoogste, de belangrijkste,
want zij verwachtte de Zoon van God,
die Heer is van hemel en aarde
en kwam om ons te verlossen.
Zíj werd de Moeder van God!
Die Johannes de Doper
die Elizabeth verwachtte,
was maar een voorloper,
een dienaar van Jezus.
Dus eigenlijk zou Elizabeth
naar Maria toe moeten komen
en niet andersom.
Maar Maria heeft niet zulke gedachten
over wie de belangrijkste is,
wie in zijn recht staat en wie niet;
zij bedenkt zich geen moment,
zij gaat op weg, zij gaat “met spoed”,
een lange reis,
want Elizabeth woonde
aan het andere eind van het land,
144 km verderop.
Zij ging naar Elizabeth toe
om met haar te delen in de vreugde
en om haar nicht bij te staan
als een hulp en dienares.
Zo heeft Maria
dezelfde houding geleefd
als Jezus haar Zoon
die op aarde kwam om ons te dienen
en de minste te worden.

Maria komt naar ons

En zo gaat het door,
tot op de dag van vandaag.
Maria gaat naar ons toe,
zij geeft Gods genade aan ons door,
zij is Middelares met de Middelaar Jezus
en helpt ons om Gods hulp te verkrijgen.
Maria is liefdevol dienend aanwezig in ons leven.
Als we een hartelijke en liefdevolle band
met Maria krijgen
zullen we dat ervaren.

Kijk Maria in de ogen

Steek een kaarsje voor haar op,
kijk haar eens recht in de ogen:
als Maria die zo belangrijk is en groot
- de moeder van de Heer -
als zij al zo eenvoudig en zo dienend is,
wat zouden wij dan zeuren
over onze trots die gekwetst is,
over wat wij tekort zijn gekomen
aan aandacht en liefde.
Kijk Maria in de ogen
en voel haar liefde op je rusten
en laat je hart genezen
van de geestelijk wonden die we
allemaal weleens hebben opgelopen.

Ga ter weghe!

Ja, Maria ging ter Weghe, toen, destijds,
toen zij haar nicht Elizabeth bezocht;
en nog steeds gaat zij naar ons toe
en staat zij ons bij met haar gebed,
haar liefde en zorg.
Dat vieren we hier
van­avond in Haastrecht:
Ga ter weghe, sta ons bij!

En als we naar Maria kijken
en naar Jezus haar Zoon
en zien hoe klein en eenvoudig,
hoe dienstbaar,
hoe uitgaand naar anderen
zij hebben geleefd,
hoe zouden wij
dan een andere weg kunnen kiezen,
hoe zouden wij dan kunnen denken:
die ander moet eerst...
Ga ter weghe, als Maria,
zet de eerste stap,
dat is de weg van de liefde!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug