Arsacal
button
button
button
button


Nieuw missie-gezin stelt zich voor...

‘Missio ad gentes’, een mooie realiteit in ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 oktober 2019 - 244 woorden
Met missiegezin en verantwoordelijken in de kathedraal
Met missiegezin en verantwoordelijken in de kathedraal

Woens­dag­mid­dag 23 ok­to­ber was het mede-verant­woor­de­lijke team van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg op bezoek om een nieuw missie-gezin voor te stellen dat intussen in Uithoorn is neergestreken.

In ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam hebben we ver­schil­lende ‘Missiones ad gentes’, niet alleen in Uithoorn maar ook in Am­ster­dam en Almere en in Den Helder. Elders in het land is er een Missio ad gentes in Roermond, Kerkrade en Maastricht, in Eindhoven en in Gro­nin­gen. De ge­zin­nen die zich daarvoor be­schik­baar hebben gesteld krijgen in principe door loting hun plaats toegewezen en die plaats is ergens in de wereld...

Het nieuwe gezin in Uithoorn heeft vier kin­de­ren en is afkoms­tig uit Kroatië. Het is een bij­zon­dere erva­ring voor het gezin zelf om in een andere cultuur het geloof en hun roe­ping te beleven. De ouders van de ge­zin­nen hebben gewoon banen zoals ie­der­een en de kidneren gaan naar school. Op de plaats waar zij leven willen zij ge­tui­ge­nis afleggen van het evan­ge­lie aller­eerst door wie zij zijn en in de contacten die zij met anderen krijgen, al zijn ze meestal ook betrokken bij actieve evangeli­sa­tie en catechese. Lang­zaam zie ik hoe iedere Missio zich ontwikkelt. Am­ster­dam en Almere zijn als eersten be­gon­nen en daar ontmoet ik intussen al drie gene­ra­ties en mensen die ermee kennis hebben gemaakt en ermee verbon­den zijn geraakt.

Deze week zal ik nog een ont­moe­ting hebben met de ge­meen­schappen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg omdat in Dordrecht de lan­de­lijke ‘conviventie’ (ont­moe­ting) is.

Terug