Arsacal
button
button
button


Opening studio Radio Maria in Heiloo

Dit past zo goed...

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 26 oktober 2019
onthulling van het naambord
onthulling van het naambord
Lang voor de Mis stroomde de kapel al vol
Lang voor de Mis stroomde de kapel al vol
in de studio
in de studio

Zaterdag 26 oktober opende radio Maria een tweede studio in het Diocesaan heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo in aanwezigheid van de verant­woor­de­lijke voor Europa, Raffaele Galati. Ik was erbij aanwezig voor de viering van de Eucha­ris­tie en de inwijding. Na de viering van de Eucha­ris­tie in de grote bede­vaartkapel, onthulde Raffaele Galati het bord bij de ingang van het Gastenhuis waar de studio is gevestigd. Daar werd ook het zegen­ge­bed uitgesproken, waarna de studio zelf werd gezegend.

Veel belang­stel­ling

Enkele honderden mensen waren gekomen en volgden de heilige Mis en de inwijding. Natuurlijk kon niet iedereen tegelijk de studio bewonderen maar in kleine groepjes lukte dat toch. Beneden in het Gastenhuis werd een goed verzorgde lunch gebruikt, waren er toespraken van onder meer voorzitter Ger Zimmerman en Raffaele Galati en was er een heel pro­gram­ma tot aan de vespers toe. Voorzitter Zimmerman sprak zijn vreugde uit over het begin in Heiloo en het hartelijke welkom daar. Hij bedankte de vele mede­wer­kers van het Diocesaan Heiligdom in Heiloo en van Radio Maria en andere mensen die zich hadden ingezet om dit mogelijk te maken.

Bij de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring con­ce­le­breerden ver­schil­lende priesters die bij Radio Maria betrokken zijn, zoals pastoor Koos Smits, pastoor Cor Mennen, kape­laan Pieter Zimmerman en natuurlijk rector Jeroen de Wit. Pastoor Anton Overmars was aanwezig om biecht te horen.

Facebook

Op de Facebook pagina van Radio Maria zijn allerlei filmpjes te vinden en een compleet verslag van de mooie dag. Hieronder volgt de Homilie, die U op de Facebook­pagina van radio Maria ook kunt beluisteren.

Homilie

Het past zo goed

Broeders en zusters,
Dit is een heuglijke dag
want we mogen vandaag hier
de nieuwe studio van radio Maria
openen.
We zijn daar blij mee
omdat de presentie van radio Maria
zo goed past
in dit mooie heiligdom
dat aan Maria is toegewijd.

Weder­zijdse verrijking

Deze bede­vaart­plaats
ter ere van Onze Lieve Vrouw ter Nood
wil een levend centrum zijn
van gebed en geloof
en een lichtgevend baken
voor mensen die zoekende zijn
of althans open staan
voor verdieping en bezinning.
Het gastenhuis in dit bede­vaartsoord
staat open voor iedereen
die enkele dagen van rust en bezinning zoekt
op een mooie en betekenisvolle plaats.
We hopen en bidden
dat de aanwezigheid van radio Maria
op het terrein van het heiligdom
voor beiden - radio en heiligdom -
vruchtbaar mag zijn, een verrijking.
God zegene dit nieuwe begin
en moge Moeder Maria
met haar voorspraak en zegen
dit mooie initiatief vruchtbaar doen zijn!

Weg ermee?

Maar waarom is radio Maria
en waarom zijn bede­vaart­plaatsen als Heiloo
zo belangrijk?
Eigenlijk is het antwoord
in het evangelie van deze dag gegeven.

Dat evangelie ging onder meer
over een vijgenboom die geen vrucht draagt.
De eigenaar van de wijngaard
waar die vijgenboom staat,
wordt ongeduldig:
hak die boom maar om,
is zijn oordeel.

"Niet meer katholiek"

Dat oordeel kunnen we ook in onze tijd horen:
er zijn tal van oor­spron­ke­lijk
katholieke scholen, instellingen en initiatieven
die niet zo katholiek meer zijn.
Soms vragen mensen me dan
om een stevig oordeel te vellen
en die instellingen af te schrijven,
bij­voor­beeld door duidelijk te verklaren
dat ze niet katholiek meer zijn.
Inderdaad zal dat soms moeten
als het echt niet anders kan,
maar een andere weg is toch
te proberen opnieuw te inspireren
en te stimuleren
dat de katholieke identiteit
opnieuw ontwikkeld wordt.
Geef het nog een nieuwe kans!

Nog een kans geven...

Dat is wat in dit evangelie gebeurt:
De wijngaardenier,
degene die dus in die wijngaard
aan het werk is en alles goed verzorgt,
wil de vijgenboom nog een kans geven
met mest en een goede bewerking van de grond.
Die vijgenboom die geen vruchten draagt
is dus een beeld van de mensen en instellingen
die hun identiteit verloren hebben,
geen evangelische vruchten dragen.

Er zijn zoveel mensen die geen geloof bezitten
of ook die alleen maar met zichzelf bezig zijn.
Soms zijn we geneigd om te denken:
die persoon is een hopeloos geval,
dat wordt niks,
het is een verstokte egoïst
en iemand zonder geloof.

Wat kan de goede mest zijn?

Maar nee, geef die persoon
of die instelling of wat het dan ook is
nog een kans!
Hoe kan er toch wat licht
in iemands leven door gaan breken?
Hoe kan het gebeuren
dat iemand of iets toch open gaat staan
voor dimensies van geloof,
van liefde tot God en de naaste?
Wat zou de mest of de goede grond kunnen zijn
die een afgesloten mens,
een seculier geworden groep of instelling
laat open bloeien?

Om­stan­dig­he­den

We kunnen dat niet regisseren,
want het is een genade;
wij kunnen alleen de om­stan­dig­he­den
zo maken
dat het wonder kan gaan gebeuren
en iemand door die genade wordt geraakt.

Een goed en krachtig middel is
een mooie, rijke ervaring,
een nieuwe, andere beleving.
Als we geraakt worden door mooie muziek,
door een gebed of over­we­ging,
door een mooie plaats die we bezoeken,
door een viering of processie
of door de stilte,
als we een zin en betekenis ontdekken,
dan ontstaat er in ons
een nieuwe openheid voor God
en kunnen we Hem ontmoeten.
En natuurlijk hebben we allemaal
af en toe nieuwe impulsen nodig
waardoor ons geloof en onze band met God
weer tot nieuw leven komt.

Maria helpt!

Dat is precies wat radio Maria
en ook dit heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood
gemeen­schap­pe­lijk hebben:
we willen mensen opnieuw inspireren,
hun geloof tot leven brengen
- met Gods hulp -
en hun leven vrucht laten dragen
als een goede vijgenboom.
En we doen dat in de vaste overtuiging
dat de moeder van God
die ook onze moeder is,
dat Maria daarin een belangrijke rol speelt,
als voorspreekster en middelares,
als voorbeeld en bron van inspiratie.

Van harte Gods zegen
voor radio Maria
hier in Heiloo!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug