Arsacal
button
button
button


Die buitenkant zegt niet zoveel...

De tollenaar en de Farizeeër (30e zondag door het jaar A)

nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 oktober 2019
Ook de klok van de kathedraal is verzet: wintertijd!
Ook de klok van de kathedraal is verzet: wintertijd!
Die buitenkant zegt niet zoveel...
Die buitenkant zegt niet zoveel...

Zondag 27 oktober was de Schola Gregoriana uit Noordwijk te gast in de kathedraal. Dat koor wordt geleid door Rens Tienstra, de tweede dirigent van het kathedrale koor. Het was een mooie Gregoriaanse heilige Mis in een goed bezette kathedraal. Hieronder de homilie die ik tijdens de Eucha­ris­tie heb gehouden.

De 'klim naar het licht' - de beklimming van de kathedraal met 'brug' tussen de torens - loopt ten einde. De afgelopen week kon de 80.000e bezoeker worden verwelkomd! En zondag­avond 27 oktober was "de klim" ook open (zie foto)

HOMILIE

Echt keurig?

Het is niet altijd zo
dat degene die het meest keurig overkomt,
ook werkelijk de beste is.
Veel van dat keurige betreft de buitenkant.
Of iemand werkelijk een goed mens is,
ervaren we vooral
wanneer we zelf in een nood verkeren:
wanneer we ziek zijn,
ons iets naars overkomt,
als we hulp nodig hebben
en degene die ons kan helpen
en dat weet of ziet,
misschien gestoord wordt
in zijn plannen en zijn levensritme.

Hij liet zich storen...

Als iemand dus een moeite moet doen,
een moeilijkheid moet over­win­nen
om ons bij te kunnen staan
en dat tóch doet,
weten we dat iemand een hart voor ons heeft,
want dan zien we pas of iemand alleen denkt aan zichzelf
of een hart heeft voor de nood van anderen...

Zo was ook Jezus zelf,
het is de kern van Zijn missie:
Hij liet zich “storen”,
gaf zich helemaal
om ons te redden...

Manipuleren en frauderen

Heel veel politieke leiders in de wereld,
zitten keurig in het pak,
genieten aanzien en respect,
maar tegelijk horen we
over de leiders in veel landen van de wereld
- het is bijna dagelijks in het nieuws -
dat ze manipuleren
en frauderen om verkiezingen te winnen,
corrupt zijn en zich verrijken,
ongepaste acties ondernemen
om tegenstanders uit te schakelen, enzovoorts.
Van hoeveel politieke leiders zouden we kunnen zeggen
dat de buitenkant wel mooi oogt
maar dat de binnenkant tamelijk rot is?
Nu is het waar
dat wij uit­ein­de­lijk niet kunnen oordelen,
het oordeel moeten we aan God overlaten,
maar we kunnen tenminste zeggen
dat zij niet de goede dingen doen.

En als wij onder druk staan?

Daarbij is nog te overwegen
dat het veel uitmaakt
in welke om­stan­dig­he­den mensen verkeren.
Wat zouden wij bij­voor­beeld kiezen
als we onder druk staan?
Bezwijken we onder die druk
en doen we dan toch maar wat het geweten eigenlijk verbiedt
of houden we de rug recht?
En wat doen mensen als ze een voordeel kunnen behalen
door niet helemaal eerlijk en oprecht te zijn?
“Iedereen heeft zijn prijs”,
horen we in de maffia films zeggen...

Held van de dag

Dezer dagen vond iemand geld
dat was achtergebleven in een pin-automaat
en hij bracht het naar de politie.
Hij werd meteen uit­ge­roe­pen
tot held van de dag!
Het is dus niet vanzelfsprekend
dat iemand eerlijk is en leeft.

Met die ander is veel mis

Ook komt het nogal eens voor
dat mensen hun eigen zonden niet erg vinden
maar die van anderen wel.
Ze vinden dus
dat er met henzelf niet veel mis is,
maar met anderen wél.
Dat was in Jezus’ tijd niet anders.
Zo bidt de Farizeeër in het evangelie van vandaag
dat hij dankbaar is dat hij geen
rover, echtbreker, onrechtvaardige of tollenaar is,
maar was hij echt zo goed?
Of zag hij gewoon zijn eigen zonden niet?
Was alleen de buitenkant mooi
en de indruk die hij wilde geven
of ook de binnenkant?
Want de Farizeeën stonden erom bekend
dat zij eer zochten voor zichzelf en oneerlijk waren,
dat zij anderen verplichtingen oplegden
die zijzelf niet vervulden (Mt. 23, 1-5),
dat zij de huizen van weduwen opslokten
en voor de schijn lange gebeden verrichtten
(Lc. 20, 47).
Er was dus bij hen
veel uiterlijke schijn,
maar hun hele bestaan was erop gericht
keurig over te komen
met mooie gewaden, een waardige uitstraling
en eerbetuigingen in ontvangst nemend
van andere mensen.

Waar gaat het om?

Toch het gaat er niet om hoe we overkomen
en hoe we ons weten te presenteren,
het gaat erom hoe we zijn.
Het gaat er niet om hoe onze levensge­schie­de­nis
precies gelopen is,
of alles perfect is verlopen,
het gaat erom wat we verlangen
en wat we ervoor willen doen
om dat verlangen te realiseren.
Het gaat er niet om
of alles gelukt is
maar met wat voor intentie
we bezig zijn
en of we onze fouten durven erkennen.
Dat gebeurde bij die tollenaar in het evangelie:
zeker, hij was niet perfect,
maar hij was nederig
en vol goede intentie..

Goed zijn als God

De mens die zich laat raken
door de nood van een ander,
die klaar staat
ook al komt het niet goed uit,
die anderen niet benadeelt
en aan de zijde van de arme en verdrukte staat:
dat is het beeld dat de eerste lezing
ons schetste van God zelf,
die rechtvaardig en barmhartig is.
Naar Zijn beeld en gelijkenis zijn wij geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
zijn wij geroepen te leven.

Terug