Arsacal
button
button
button
button


Zuster Alma 70 jaar geprofest

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 30 oktober 2019 - 105 woorden

In Thagaste bij de zusters Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de werd feest gevierd op 30 ok­to­ber. Zuster Alma Hooger­vorst was zeven­tig jaar geprofest! Aan het begin van de fees­te­lij­ke maal­tijd van de zusters heb ik haar even kunnen fe­li­ci­te­ren.

De passionist Pater Tiny Thomassen had 's morgens de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie gevierd. De zusters Au­gus­ti­nessen en zuster Alma in het bij­zon­der hebben een band met de Passionisten met wie ze hebben samen­ge­werkt.

Met haar medezusters en familie vond daarna het feestmaal plaats. Van harte fe­li­ci­te­ren we zuster Alma met dit bij­zon­dere jubileum en dank­baar­heid voor haar leven en inzet als reli­gi­eus in de geest van de grote kerk­va­der Au­gus­ti­nus!

Terug