Arsacal
button
button
button


'I want to be in that number....'

Allerheiligen

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2019
De koepel van de kathedraal verwijst naar het hemelse Jeruzalem
De koepel van de kathedraal verwijst naar het hemelse Jeruzalem
'I want to be in that number....'
'I want to be in that number....'

Op het hoog­feest van Aller­heiligen - 1 november - vierden we 's avonds de pontificale Mis in de kathedraal met zang van de Capella Puellarum. De nieuwe geluids­in­stal­latie van de Sint Bavo werd op deze avond voor de eerste keer gebruikt. Die is uitstekend, maar je hoort wel álles...

De geluids­in­stal­latie was op de dag van Aller­heiligen geïnstalleerd en vroeg nog even wat afstelling; de microfoons zijn zeer gevoelig, zodat zelfs hoorbaar was dat het lint in het missaal werd verlegd! Maar dat is gewoon een kwestie van het regelen van het geluid, de installatie op zich is zeer goed en het geluid klinkt heel natuurlijk.

We vierden de gemeen­schap van alle heiligen, de verbondenheid met de hemelse kerk.

HOMILIE

Niet zoetelijk

Nee, heiligen zijn geen zoetelijk brave figuren,
heiligen zijn vechters.
Zij hebben de goede strijd gestreden.

Jij bent een heilige!

Heiligen zijn wij allemaal
in de bijbelse zin.
Wij worden ‘heiligen’ genoemd
omdat we gedoopt zijn
en de Geest hebben ontvangen.
Dat is meteen een roeping en een opdracht:
leef naar je doopsel,
laat het witte doopkleed
- teken van een zuiver hart en zuivere intenties -
het kenmerk en het waarmerk
van je leven zijn!

Onbekende heiligen

Lang niet alle heiligen zijn bekend.
De ware heiligen hebben juist vaak
een verborgen leven geleid
omdat eenvoud en nederigheid
kenmerken zijn van de ware christen
- zoals vandaag ook uit de zaligsprekingen blijkt
die we in het evangelie hebben gelezen.

Voor óns bekende heiligen

Sommige heiligen zijn aan ons bekend
maar hun heiligheid hangt niet
aan de grote klok.
Het zijn de mensen die ons op onze levensweg
geïnspireerd hebben,
naar wie we hebben opgekeken,
aan wie we een voorbeeld willen nemen
omwille van hun geloof, hun hoop en hun liefde.

Zij zijn ook altijd strijders voor het goede.
En als U hen van nabij hebt meegemaakt,
haal dan vandaag hun goede strijd
in uw herinnering naar boven.
Soms zagen we bij­voor­beeld als kind niet
wat onze ouders voor ons over hadden,
hoe zij met moeite, in een andere tijd
hun leven en hun liefde
hebben gegeven voor hun gezin.
Of er zijn vast ook andere mensen
die U van nabij hebt meegemaakt
en die een inspirerend voorbeeld blijven.
Dat zijn nooit de mensen
die geen tegenslag, geen ongemak, geen strijd
hebben gekend.

Vandaag danken we God voor al die mensen
die deze goede strijd gestreden hebben.

De bekende heiligen

Natuurlijk zijn er daarnaast ook tallozen anderen
wier naam op een of andere wijze
wel bekend is,
zoals die van de heilig verklaarden.
Ook die heilig verklaarden
waren geen zoetsappige figuren;
we treffen onder hen allerlei soorten mensen aan,
waaronder mensen die een strijd te voeren hadden
met een moeilijk karakter,
mensen die een slecht huwelijk hadden,
mensen die tegenslag op tegenslag te verduren kregen,
zieken en noem maar op.

Een heilige is iemand
die een strijd moest voeren
en niet weg gelopen is.

Onze strijd

In onze tijd zijn er veel verleidingen en bekoringen
die op ons afkomen.
Ik zal ze niet allemaal op gaan noemen,
maar het is voor jonge mensen bij­voor­beeld
zeker niet gemakkelijk
om goede, mens­waar­dige, mooie, oprechte keuzes te maken
en niet het “ik” en het kwaad te laten prevaleren.

Gemeen­schap van de heiligen

Vandaag vieren we
de gemeen­schap van de heiligen
waar we het in de ge­loofs­be­lij­de­nis
altijd over hebben.
Dat betekent ook dat deze dag ons uitnodigt
om een voorbeeld te nemen
aan de heiligen
en om onszelf te zien
als verbonden met al die andere mensen
die ons zijn voorgegaan
of nu nog leven.
Dat is ook een uit­no­di­ging
om voor elkaar te bidden.
We doen dat altijd in de voorbede
hier in de kerk,
maar ook in ons per­soon­lijk gebed
zouden we al die mensen
die met ons verbonden zijn,
mogen gedenken;
voor hen bidden is
beleving van de gemeen­schap van de heiligen.

Heel

Want we zijn allemaal geroepen
om ‘heel’ te worden,
dat wil zeggen: mensen uit een stuk,
recht door zee,
levend vanuit pure intenties,
verbonden met elkaar
en met de Heer.

Aller­heiligen,
al die heiligen...
daar wil ik bij horen:

O Lord, I want to be in that number”!

Terug