Arsacal
button
button
button
button


Nachtbedevaart om te bidden om roepingen

Van Amsterdam naar Heiloo..

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 november 2019 - 254 woorden

In de Neder­landse bis­dom­men is een Nationale Roepingenweek be­gon­nen om te bid­den om roe­pingen voor het pries­ter­schap en het God gewijde leven. In ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal er speciaal voor roe­pingen tot het pries­ter­schap en het reli­gi­euze leven gebe­den wor­den samen met de Poolse ge­meen­schap in Neder­land en in Polen. Dins­dag 5 no­vem­ber zal ik een heilige Mis vieren voor deze intentie in de ka­the­draal. En er was een nachte­lijke pelgrimage voor deze intentie.

De gebedsverbin­ding met Polen is ontstaan op ini­tia­tief van de Poolse Dominika Krupinska. Het gebed wordt gedaan op voor­spraak van de Eerste Vijf Mar­te­la­ren van Polen en de H. Wil­li­brord. Het feest van deze Poolse HH. Mar­te­la­ren wordt gevierd op 13 no­vem­ber, slechts enkele dagen na het feest van de H. Wil­li­brord (7 no­vem­ber).

Zater­dag­avond 2 no­vem­ber ver­trok een groep Poolse en Neder­landse Pelgrims van de kapel van de Vrouwe van alle volkeren via de Paulus­kerk - paro­chie­kerk (mede) van de Poolse pa­ro­chie - naar het hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood in Heiloo, een pelgrimage die de hele nacht duurt. Na aan­komst in Heiloo wordt de Eucha­ris­tie gevierd. Bij de gebedss­ta­tie bij de Paulus­kerk was ik aanwe­zig om de pelgrims te zegenen en hun een goede reis toe te wensen.

En ook als U niet bij de pelgrimage was: de gebeds­in­ten­tie om roe­pingen is zeker be­lang­rijk en ik hoop dat U die wilt onder­steunen met Uw eigen gebed, want het is voor jonge mensen niet ge­mak­ke­lijk om alles achter te laten en Jezus te volgen op een celi­ba­taire levensweg van totale overgave.

Terug