Arsacal
button
button
button


Zacheüs en de hunkering bemind te worden...

Installatie pastoor Maciej Sendecki in Wieringerwerf

nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 november 2019
met de leden van het pastorale team 'in solidum'
met de leden van het pastorale team 'in solidum'
Zacheüs en de hunkering bemind te worden...

Zondag 3 november was ik in Wieringerwerf voor de installatie van pastoor Maciej Sendecki, die moderator-teamleider is voor de parochies van Wieringen en Wieringermeer (Middenmeer, Wieringerwerf, Hyppolitushoef) en in het team ("in solidum") meewerkt in de wijde regio van Schagen en de Vijfhoek e.o. De parochianen hadden de nieuwe pastoor al een beetje leren kennen - hij is er sinds anderhalve maand - en die kennis­ma­king had goed uitgepakt...! Verslag van een warm welkom.

Hoewel ik bijna veertig minuten voor de Eucha­ris­tievieirng aankwam, was ik toch niet de eerste. Parochianen uit het Gooi (Blaricum, Huizen, Naarden en Bussum), waar pastoor Maciej kape­laan was geweest, waren al vroeg vertrokken om hun geliefde priester uitgeleide te doen. Maar ze mogen niet mopperen in 't Gooi want ze hebben een nieuwe terug gekregen, Mikel Palic, die op 16 november diaken wordt gewijd met het oog op de priester­wijding.

De kerk stroomde verder vol met parochianen, familie en se­mi­na­risten van Nieuwe Niedorp waar pastoor Majiec heeft gestudeerd. Pastoor Eduard Moltzer en pastoor Ignas Tilma con­ce­le­breerden. Zij behoren tot het team "in solidum". Diaken Toon Jorink en catechiste Monica Wildeboer zijn eveneens pastoraal actief in de regio, maar moesten in de andere kerken zijn. Rector Luc Georges van Nieuwe Niedorp was wel aanwezig als con­cele­brant. Het dames- en herenkoor zong een Neder­landse Mis en er was veel samenzang.
Tijdens de viering legde de nieuwe pastoor de eed van trouw en de ge­loofs­be­lij­de­nis af en kreeg hij symbolisch zijn nieuwe ambt toevertrouwd door de overhandiging van allerlei attributen die met de viering van de sacramenten en de verkondiging van het woord te maken hebben.

Het was een mooie warme viering en na afloop volgde en drukke en hartelijke receptie. van harte wensen we de nieuwe pastoor veel zegen voor zijn nieuwe taak!

HOMILIE

Iemand zag hem staan

Dat Zacheüs klein van gestalte was,
had niet alleen met zijn lengte te maken;
de mensen keken op hem néér,
zodat hij zich altijd klein zal hebben gevoeld.
Dat hij dat gevoel moet hebben gehad,
komt tot uiting in zijn verlangen:
hij wil een goed mens worden,
het verkeerde achter zich laten
en hij is vol blijd­schap
als iemand hem ziet staan.
Die iemand die hem ziet staan,
is Jezus.

Een andere blik

Daarmee wordt ook voor ons duidelijk
dat Jezus met andere ogen kijkt
dan waar de mensen Zacheüs mee bezien.
De mensen kijken veroordelend:
Hij is een zondaar, zeggen ze.
Jezus echter kijkt met een andere blik,
die het mooiste in Zacheüs blijkt los te maken:
de man besluit de helft van zijn bezit weg te schenken
en ieder die hij iets heeft afgeperst
dat vierdubbel terug te betalen.
Wat mooi!
Wat een nieuw begin!
Heel positief!

De hunkering bemind te worden

Zacheus hunkerde ernaar
dat iemand hem zag staan,
hij verlangde ernaar gezien te worden.
Dat Jezus zijn blik op hem deed rusten
en in zijn huis te gast wilde zijn,
maakte het mooiste in hem wakker.

Ik denk dat we dit allemaal kunnen herkennen.
Wanneer wij negatief worden benaderd,
niet aanvaard worden en niet bemind zijn,
zal dat misschien
woede en opstand in ons oproepen
of het zal ons verlammen.
Beide reacties maken niets kapot:
ze maken dat we anderen iets aandoen
of dat we onszelf iets aandoen.
En soms zullen mensen dan vervolgens
overal gaan zoeken naar een beetje­liefde en erkenning
en daarbij vaak nog meer worden teleurgesteld.

Maar doordat Jezus laat blijken
dat Hij Zacheus wel van waarde vindt,
doordat Hij hem aandacht geeft en liefde,
daardoor maakt Jezus
iets moois in Zacheus los:
doordat hij bemind wordt,
komt in hem het verlangen op
om ook anderen te beminnen,
goed te zijn en goed te doen.

Als je nooit een hartelijk woord krijgt...

Ook in onze maat­schappij is dat nog steeds zo.
Wie behoren tot die
steeds maar groeiende groep jongeren
die in de jeugdzorg terecht komt?
Wie zijn die jongeren die tot geweld komen,
crimineel worden, radicaliseren?
Natuurlijk kunnen we niet een op een zeggen
dat iemand die crimineel is of gewelddadig
een slechte jeugd heeft gehad
- er kunnen heel andere oorzaken zijn
en ouders hebben hun kinderen niet aan een lijntje - ;
maar omgekeerd is het wel vaak zo
dat kinderen die geen liefde hebben gekend,
niet aanvaard zijn en bemind,
veel meer moeite hebben
om een goed en gelukkig leven te leiden.
En hoeveel pijn kan het onszelf doen
als we nooit een hartelijk of begrijpend woord
mogen ontvangen?

Tijd voor de liefde!

Het is dus wezenlijk
dat er tijd is voor de hartelijke liefde
en aandacht voor elkaar.
De liefde en aandacht die wij geven,
zal de persoon aan wie wij die aandacht geven
hopelijk helpen
om vrede te hebben en tevreden te zijn
en zelf op zijn of haar beurt
ook weer liefde door te geven.
Zoals bij Zacheus.

Liefde wekt vertrouwen

Het basisvertrouwen
dat in een mens groeit
door de hartelijke aandacht die deze mens ontvangt,
is heel belangrijk
om in vreugde en vrede te kunnen leven
met aandacht en liefde voor anderen.
Het is dus goed en heel belangrijk
dat we andere mensen zien staan,
hen positief proberen te benaderen
en altijd ook het goede, mooie en positieve
in een ander blijven zien,
zelfs als we die ander misschien
een wat kritische opmerking moeten maken
of als we het niet eens zijn
met wat die ander doet.
Als die persoon toch ook onze liefde mag ervaren,
zal het kritische geluid, een op- of aanmerking
in een andere context staan
en beter overkomen.
Als de liefde wordt vergeten,
voelen mensen zich alleen maar afgeschreven
en daar komt dan vaak niets goeds meer uit.

Je bent een parel

“Je mag er zijn”:
dat gevoel hebben we doorgegeven gekregen
hopelijk door de liefde van onze ouders
en in ieder geval ook door ons geloof.
Ons geloof, onze band met God
is de basis voor het vertrouwen
waarmee wij in het leven mogen staan,
want dat geloof, die band zegt ons:
je bent gewild, je bent geliefd,
je wordt bemind door God.
God heeft je lief.
Je bent niet zomaar en toevallig
op deze aardbol geplaatst,
zonder doel en zonder zin, nee!
God heeft ons op deze aarde geplaatst
met de bijzondere gaven die ieder van ons bezit,
de een deze, de ander die.
Hij heeft ons een roeping gegeven.
Wij zijn bijzonder in Gods ogen,
parels zijn we!
Voor ieder van ons zou Hij Zijn leven geven,
zoals Hij dat gedaan heeft
in het leven van Jezus Christus, onze Heer!

Zonder liefde gaat het niet

Zacheus deed een inspanning om Jezus te zoeken,
hij klom in de boom.
Wat kunnen wij doen om Jezus te zoeken?
En Jezus keek omhoog
en zag hem met ogen vol liefde.
Zacheus werd gezien
en de Heer moest in zijn huis te gast zijn.
Toen ontstond er in die kleine man
een diep besef van geliefd en aanvaard worden
en dat deed hem stappen zetten,
het deed hem zijn leven omgooien!
Zo werd een nieuw begin mogelijk!
Zonder de liefde gaat dat niet.

Dat wij steeds meer mogen beseffen
dat God zo naar ons kijkt,
met een hart vol liefde.
En dat dit ons kracht mag geven en vertrouwen
om zelf ook altijd de liefde te bewaren
en anderen met liefde te benaderen.

Gods zegen voor de pastoor!

En natuurlijk vragen we op deze dag heel bijzonder
Gods zegen voor de nieuwe pastoor.
Dat de Heer hem mag helpen
om een goede herder te zijn,
die met liefde naar zijn mensen kijkt,
zo dat die zich uitgedaagd mogen voelen
om stappen te zetten
naar God en naar een nieuw begin.

Terug