Arsacal
button
button
button
button


Urn met as uit Dachau in Titus Brandsmakerk

Bij vijftigjarig bestaan

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 november 2019 - 327 woorden
Bostbeeld van de Z. Titus Brandsma en de urn met as
Bostbeeld van de Z. Titus Brandsma en de urn met as
Urn met as uit Dachau in Titus Brandsmakerk
met pater De Chauvigny de Blot en pastoor Jongerden
met pater De Chauvigny de Blot en pastoor Jongerden

Zondag­mid­dag 3 no­vem­ber was ik in de zaal van de Z. Titus Brandsma­kerk in Am­stel­veen, die vijf­tig jaar bestond. Die dag werd een urn met as van slacht­of­fers uit het con­cen­tratie­kamp Dachau naast het beeld van Titus Brandsma geplaatst. Die is daar zelf ook om het leven geko­men.

Fees­te­lij­ke dag

Het was een fees­te­lij­ke bij­een­komst waar­van ik alleen het laatste gedeelte mee kon maken: veel pa­ro­chi­anen waren aanwe­zig om de gou­den Titus Brandsma­kerk te vieren, na de fees­te­lij­ke eucha­ris­tie­vie­ring die om 10.15 uur was be­gon­nen en waarin deken Ambro Bakker de preek had gehou­den, waarin hij onder meer her­in­ne­ringen had opge­roe­pen aan de zalig­ver­kla­ring van Titus Brandsma die hij des­tijds heeft bijgewoond.

Indonesische ge­meen­schap

In deze kerk komt ook de Indonesische ge­meen­schap samen (die tevens in de ka­the­draal kerkt) en veel leden van deze ge­meen­schap waren ook aanwe­zig, waar­on­der de 'stichter', de nu 95 jarig pater Paul de Chauvigny de Blot s.J. die nog steeds heel actief is als hoog­le­raar (zie foto), maar zelf - net als Titus - nog in een con­cen­tratie­kamp heeft gezeten. Pastoor Eugene Jonger­den, diaken Paul Koopman en pa­ro­chie-coordinator mw. Dea Broersen waren er na­tuur­lijk ook bij, zodat ik hen harte­lijk kon fe­li­ci­te­ren met dit jubileum.

Titus Brandsma

Titus Brandsma was een Neder­landse carmeliet en hoog­le­raar in Nijmegen, die namens de Neder­landse bis­schop­pen contact hield met de katho­lie­ke pers in de tweede wereld­oor­log. Daarbij moest hij onder meer adviseren over het al dan niet verlenen van mede­wer­king aan de Duitsers en de nazi-pro­pa­gan­da en het stand­punt van de Neder­landse bis­schop­pen vertolken. Daar waren de Duitsers toen niet blij mee. Brandsma werd gevangen geno­men en na een kort verblijf in Scheve­ningen, over­ge­bracht naar con­cen­tratie­kamp Dachau waar hij is gedood. Hij was een van de vele slacht­of­fers van verzet tegen het nazisme.

As uit Dachau

As van deze slacht­of­fers heeft in een nieuwe urn een plaats gekregen in de Titus Brandsma kerk naast het borst­beeld van de Zalige Titus Brandsma (zie foto's). Opdat wij nooit zou­den vergeten...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug