Arsacal
button
button
button
button


Uitbuiting ook in Nederland...

Gesprek met Caritas Purmerend

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 november 2019 - 207 woorden

Maan­dag 4 no­vem­ber had ik een gesprek met ver­te­gen­woor­digers van de caritas van de pa­ro­chie van de regio van Purmerend. De verhalen die ik hoorde waren schokkend. Uitbui­ting is ook in Neder­land een reali­teit.

Caritas heeft veel te maken met mensen die dakloos zijn, velen daar­van verslaafd. Maar er zijn ook andere problemen. Zo ver­tel­den mijn gespreks­part­ners over een eige­naar van ver­schil­lende zaken die werknemers ronselt in het bui­ten­land en hen met een ‘wurg­con­tract’ in ons land laat. Het begint met een lening voor fami­lie­le­den in het land waar zij vandaan komen, zodat die fami­lie­le­den zo­ge­naamd geholpen kunnen wor­den.

Het betekent in feite dat de werknemer niet meer weg kan bij deze werk­ge­ver, omdat die dan on­mid­del­lijk het geleende bedrag terugeist. Daarbij wordt het geleende bedrag steeds groter door verplichte deelname aan een piramidespel. De werknemers hebben een beperkt contract voor een aantal uren maar moeten wel meer dan full time werken. Daarbij spelen intimidatie en andere onverkwikke­lijke zaken een rol. Omwille van de privacy van de personen moet ik dit verhaal samen­vat­ten in meer algemene termen. Gelukkig dat mensen van de Caritas ook in dit soort situaties hulp proberen te bie­den... Van harte hoop ik dat derge­lijke situaties van grove uitbui­ting zullen kunnen wor­den aangepakt...

Terug