Arsacal
button
button
button


Wijdelingen leggen geloofsbelijdenis en eed van trouw af

nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 november 2019
De kandidaten met rectoren, studieprefect en bisschoppen
De kandidaten met rectoren, studieprefect en bisschoppen
Wijdelingen leggen geloofsbelijdenis en eed van trouw af

Voor­af­gaand aan de diaken­wijding leggen de kan­di­da­ten de ge­loofs­be­lij­de­nis en een eed van trouw af. Dat bijzondere en plechtige moment vond maandag 4 november plaats in Heiloo voor de vier kan­di­da­ten die op 16 november aanstaande tot transeünt diaken worden gewijd, wat zo veel wil zeggen als dat zij bestemd zijn om priester te worden.

Deze week vindt de gebedsweek om roepingen plaats die voor de Neder­landse bisdommen wordt gehouden. Tegelijk doen we in het bisdom Haarlem-Amsterdam mee met een maand van gebed voor dezelfde intentie, samen met Poolse bisdommen, op voorspraak van de heilige Wil­li­brord en de eerste vijf Poolse martelaren.

Dinsdag­och­tend 5 november is om 9.00 uur in de kathedraal in Haarlem een speciale heilige Mis die ik voor deze intentie zal opdragen.

Javier Eduardo Acuña Acuña, Juan Andrés Correa del Rio, Mikel Palic en Bert Glorie legden op deze maandag de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw af ten overstaan van bisschop Jozef Punt, die hen ook tot diaken zal wijden.

We zullen in de komende dagen tot 16 november bijzonder voor deze wijdelingen bidden. Op die dag is de diaken­wijding in de Bede­vaartkapel in Heiloo. Deo volente zal de priester­wijding op zaterdag na Pinksteren zijn.

Vóór de Mis hield onze priester pastoor Nico Mantje in het kader van de Wil­li­brorddagen een interessante lezing over Prudentius, over wie hij onlangs een studie heeft gepubliceerd bij de uitgeverijen De Boog en Betsaida met een vertaling van twaalf vroegchristelijke hymnen van deze schrijver.

Na afloop was er een feestelijk diner waarbij de wijdingskan­di­da­ten met enkele toepasselijke liederen werden toegezongen.

Terug