Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij de 'Missio ad gentes' van Uithoorn

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 november 2019 - 231 woorden

Zater­dag­avond 9 no­vem­ber was ik op bezoek bij de Missio ad gentes van Uithoorn, die haar derde ver­jaar­dag vierde. We vier­den de heilige Eucha­ris­tie in deze ge­meen­schap en na afloop was er een Agapè, een gezellige ont­moe­ting met iets te eten...

Het was voor mij een goede gelegen­heid om iets te horen over de erva­ringen van de vier ge­zin­nen die deze Missie vormen. Zoals ik eer­der heb vermeld zijn er in ons bisdom derge­lijke missies vanuit de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Den Helder, Uithoorn, Almere en Am­ster­dam. Een Missio ad gentes wordt gevormd door ge­zin­nen - vier in het geval van Uithoorn - die zich be­schik­baar hebben gesteld voor een missio­naire erva­ring, ge­woon­lijk in een ander dan het eigen land. De ge­zin­nen leven zoals ieder gezin: de ouders hebben banen, de kin­de­ren gaan naar school; maar tege­lijk vormen zij een steun voor de pries­ters door het geloof dat zij met elkaar delen en door hun inzet voor de evangeli­sa­tie.

Vanavond viel me op hoe goed en hoe snel kin­de­ren Neder­lands leren spreken. Ze spraken de taal accentloos, beter dan hun ouders. Zelfs kin­de­ren die pas een paar maan­den in ons land zijn, kunnen al goed meedoen met de taal.

Na­tuur­lijk hebben deze ge­zin­nen ook hun moei­lijk­he­den en hun strijd, maar tege­lijk is de grote kracht van het geloof dui­de­lijk, die hen sterkt om moei­lijk­he­den te ovewinnen en de inner­lijke vrede te bewaren.

Terug