Arsacal
button
button
button


Op bezoek bij de 'Missio ad gentes' van Uithoorn

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 november 2019

Zaterdag­avond 9 november was ik op bezoek bij de Missio ad gentes van Uithoorn, die haar derde verjaardag vierde. We vierden de heilige Eucha­ris­tie in deze gemeen­schap en na afloop was er een Agapè, een gezellige ontmoeting met iets te eten...

Het was voor mij een goede gelegenheid om iets te horen over de ervaringen van de vier gezinnen die deze Missie vormen. Zoals ik eerder heb vermeld zijn er in ons bisdom dergelijke missies vanuit de Neocatechumenale Weg in Den Helder, Uithoorn, Almere en Amsterdam. Een Missio ad gentes wordt gevormd door gezinnen - vier in het geval van Uithoorn - die zich be­schik­baar hebben gesteld voor een missio­naire ervaring, gewoonlijk in een ander dan het eigen land. De gezinnen leven zoals ieder gezin: de ouders hebben banen, de kinderen gaan naar school; maar tegelijk vormen zij een steun voor de priesters door het geloof dat zij met elkaar delen en door hun inzet voor de evan­ge­li­sa­tie.

Vanavond viel me op hoe goed en hoe snel kinderen Neder­lands leren spreken. Ze spraken de taal accentloos, beter dan hun ouders. Zelfs kinderen die pas een paar maanden in ons land zijn, kunnen al goed meedoen met de taal.

Natuurlijk hebben deze gezinnen ook hun moeilijkheden en hun strijd, maar tegelijk is de grote kracht van het geloof duidelijk, die hen sterkt om moeilijkheden te ovewinnen en de innerlijke vrede te bewaren.

Terug