Arsacal
button
button
button


Zuster Aleida honderd jaar!

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2019

Het Juliana­klooster bij het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood was het moederhuis van de Julianazusters voordat het Diocesaan Missio­nair centrum werd. Honderd gasten vierden daar de honderdste verjaardag van Julianazuster Aleida.

Feest

Met een feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van het klooster en een eveneens feestelijke lunch werd deze verjaardag gevierd. Ook de burge­mees­ter kwam feliciteren. Er zijn nog maar enkele zusters over van de Con­gre­ga­tie van de zusters van de H. Juliana de Falconieri (Julianazusters).

Inzet

Deze zusters hebben enorm veel gedaan in de thuiszorg en voor gezinnen in moeilijkheden, bij­voor­beeld door het overlijden van een van de ouders. Zo ook zuster Aleida, die later nog zo'n twintig jaar voor een pastoor en in een parochie heeft gewerkt.

Onlosmakelijk!

Als ik zo'n religieuze mag ontmoeten, die zoveel voor de medemens en voor de maat­schappij heeft gedaan, voel ik spijt dat dit helaas voorbij is. Of zal er toch wel weer een nieuw initiatief opbloeien dat vanuit de toe­wijding aan Christus en het evangelie zorg geeft aan de naaste? In ieder geval hoort goed doen aan mensen - naasten­liefde - onlosmakelijk bij het katholieke geloof. daar krijgt dat handen en voeten! Dank u, zuster!

Van harte feliciteren we haar met dit eeuw­feest! En ik wens haar nog een gezegende levens­avond toe!

Terug