Arsacal
button
button
button
button


Katholieke JongerenDag

"Hoop"

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 november 2012 - 124 woorden
de acht aanwezige bisschoppen bij het begin van de H. Mis
de acht aanwezige bisschoppen bij het begin van de H. Mis

Zondag 4 no­vem­ber vond de jaar­lijkse Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag plaats in de Maaspoort te 's Hertogen­bosch. Het was weer een prach­tige, en­thou­siaste dag, waar ik weer vele beken­den heb ontmoet. Tijdens de Mis zag ik bij het communie uitreiken de jon­ge­ren terug aan wie ik vorige week het heilig vormsel had gegeven. In de kraampjes op de in­for­ma­tie­markt zag en sprak ik velen die zich inzetten voor Christus en de Kerk, ieder weer op een eigen manier, elkaar aanvullend in een­heid met paus en bis­schop­pen; zo zijn het de vele gaven die de rijkdom van de Kerk uitmaken, dat veel­kleu­rige kleed van Christus.

Het was een mooie dag, voor de laatste keer in deze vorm. Ik ben benieuwd hoe het er volgend jaar uit gaat zien.

Terug