Arsacal
button
button
button


Alle koorzangers: dank en gefeliciteerd!

Op het feest van Sint Caecilia

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 november 2019

Op 22 november wordt het feest van Sint Caecilia gevierd, de Patrones van koren en organisten. Op deze dag heb ik bij haar graf in Rome gebeden voor alle zangers.

Koren en organisten (en andere kerkmusici) zijn een belangrijk onderdeel van iedere parochie­ge­meen­schap. Helaas is er voor koor­mu­ziek en organisten minder geld be­schik­baar dan vroeger en opleidings­moge­lijk­heden zijn eveneens verminderd. Dat is eigenlijk jammer, maar we zijn dankbaar met alles wat we nog wel hebben. Er is in onze kerken vaak prachtige muziek te beluisteren.

Op deze dag dus een speciaal gebed en zegen voor alle kerkmusici, op de voorspraak van de heilige Caecilia.

In de Romeinse basiliek waar zij begraven ligt (zie foto’s) is volgens de overlevering onze Wil­li­brord tot bisschop gewijd. Sommige historici betwisten dat, maar goed, ik heb daar vandaag toch ook speciaal aan de kerk in ons land gedacht en aan ons bisdom waarvan Wil­li­brord de patroon is.

Wat ik verder in Rome te doen had? Daar hoop ik morgen meer over te berichten.

Terug