Arsacal
button
button
button
button


Op weg naar het kerstfeest...

Vroege kerst op het sint Pietersplein

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 november 2019 - 170 woorden

Op het Sint Pieters­plein was men al bezig de kerst­boom neer te zetten en de kerst­stal op te bouwen. Een beetje vroeg? Maar volgende week begint de Advent en richt onze focus zich op het ko­men­de geboorte­feest van onze Heer.

Op het Sint Pieters­plein was het opbouw-werk aan de kerst­stal zorg­vul­dig afgeschermd door wan­den van jute-doeken, maar de kerst­boom steekt na­tuur­lijk boven alles uit.

Deze zon­dag vieren we Christus Koning: begin en einde, de komst van de Heer in Beth­le­hem en zijn komst aan het einde der tij­den raken elkaar en zij typeren ons christen-zijn: wij mogen Advents­mensen zijn, uitziend naar Zijn komst. In die zin is het mooi dat er nu al aan die kerst­stal wordt gewerkt...

In de Santa Maria in Traspontina staat te­gen­woor­dig een mooie afbeel­ding van onze eigen Zalige Titus Brandsma. In deze Carmelieten­kerk - waar ook nieuwe biecht­stoelen waren geplaatst - kunnen gelo­vi­gen bij onze Titus een (electrisch) kaarsje ‘bran­den’. We hopen na­tuur­lijk dat zijn heilig­ver­kla­ring niet lang meer op zich laat wachten...

Terug