Arsacal
button
button
button
button


Geloofsgesprek en Eucharistie uit de Kathedraal

1 December, eerste zondag van de Advent

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 november 2019 - 129 woorden
Geloofsgesprek en Eucharistie uit de Kathedraal
De adventskrans hangt en de TV-lampen zijn geplaatst
De adventskrans hangt en de TV-lampen zijn geplaatst
Geloofsgesprek en Eucharistie uit de Kathedraal

Zondag 1 de­cem­ber, eerste zon­dag van de Advent, wordt de Eucha­ris­tie­vie­ring door de KRO uitgezon­den vanuit de Sint Bavo ka­the­draal aan de Leidse­vaart in Haar­lem. Aan deze uitzen­ding gaat een geloofs­ge­sprek vooraf dat om 9.45 uur begint.

Ie­der­een is welkom bij de Eucha­ris­tie­vie­ring die om 10.00 uur aan­vangt. De uitzen­ding is terug te zien via Uitzen­ding gemist of www.kro-ncrv.nl/pro­gram­mas.

De capella Puellarum, onder­deel van het ka­the­drale koor, zal de zang ver­zorgen.

Het geloofs­ge­sprek is opgeno­men na de Eucha­ris­tie­vie­ring bij mijn veer­tig­ja­rig pries­ter­jubi­leum in Heiloo en gaat onder meer in op de thema’s van pa­ro­chie­ver­nieu­wing waaraan die dag in Heiloo was gewijd en die op 45-25 maart 2020 aan de orde zullen komen tij­dens de con­fe­ren­tie In Bovendonk met Fr. James Mallon (schrijver van ‘Als God renoveert’).

Terug