Arsacal
button
button
button


Felicitaties voor Henk Hudepohl

en een bezoek aan de Eritrese gemeenschap

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 december 2019

Het komt niet vaak voor dat ik gelegenheid heb om een priester, diaken, pastoraal werker of catechist te gaan feliciteren met een jubileum. Want meestal is dat op tijden dat ik zelf ergens anders ben voor de Eucha­ris­tie­viering.Nu ging dat en ook was er even tijd om de Eritrese gemeen­schap te bezoeken, die in Heiloo bijeen was. Bij Henk Hudepohl trof ik een bijzondere gast...

25 jaar

Henk Hudepohl is 25 jaar pastoraal werker, eerst in De Kwakel en nu in de parochie Levend Water met als stand­plaats Akersloot. Een mooie gelegenheid om hem te bedanken voor zijn inzet voor Akersloot en de andere kerken van de parochie: Egmond, Heiloo en Limmen dat in een samen­wer­kings­ver­band met deze parochie is verenigd. De felicitatie was dubbel omdat Henk Hudepohl gelukkig ook weer beter is na een ziekteperiode. Van harte proficiat!

Petrus Codde

Onder de gasten trof ik de oud-katholieke bisschop van Haarlem, Dick Schoon, die ik toevallig de dag ervoor al had gesproken in verband met een symposiumdag die op 18 april volgend jaar in Hoofddorp zal worden gehouden rond het boek dat Dick Schoon heeft gepubliceerd over apos­to­lisch vicaris Petrus Codde: "Een aarts­bis­schop aangeklaagd in Rome. Dagboeken over het verblijf van Petrus Codde te Rome 1700-1703", verschenen bij uitgeverij Verloren in Hilversum. Het is een publicatie van grote klasse en een waar monnikenwerk omdat de dagboeken van Codde en zijn reisgezellen uit het Latijn vertaald zijn. De lezer kan een episode meebeleven die de opmaat was voor het zogenoemde "Utrechts schisma" waarin een deel van de clerus zich scheidde van de paus door zonder pauselijk mandaat een bisschop te kiezen. Samen met Henk Hudepohl zijn we op de foto gegaan.

Eritrese gemeen­schap

Daarna had ik nog even tijd om de katholieke Eritrese gemeen­schap te bezoeken die in Heiloo bijeen was voor een bede­vaart en retraite. Een flinke groep van jong en oud was daar aanwezig om naast het geestelijke aspect ook gemeen­schap en ver­bondenheid met elkaar te ervaren.

Terug