Arsacal
button
button
button


Lezen en horen om dieper te gaan...

Bijbeloverhandiging in Naarden

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 3 december 2019

Dinsdag 3 december was ik in Naarden waar de catechese van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg wordt gegeven en we de viering van de overr­rei­king van de bijbel hebben gevierd.

In de viering wordt het Woord van God bijzonder toevertrouwd aan degenen die de catechese hebben gevolgd. Het is een uit­no­di­ging om met het Woord van God te leven. In de woord­viering met twee lezingen uit het oude testament en twe uit het nieuwe testament, werd overwogen wat dit betekent. Het is in onze tijd voor velen niet gemakkelijk om te lezen en te horen. In de homilie heb ik onder meer verwezen naar het nieuws van de dag: jongeren kunnen steeds slechter lezen; een berichtje op de telefoon wordt half gelezen en aan de oppervlakte wordt dat een beetje meegekregen, maar echt lezen vraagt in feite ook horen en dat veronderstelt een openheid en ontvankelijkheid, die niet zo gemakkelijk is. Veel materiële dingen bezitten of daarop gericht zijn of te zeer opgaan in het eigen leventje kan een blokkade vormen. Soms zijn er gebeur­te­nissen die ons door elkaar schudden en - hoe pijnlijk ook en moeilijk - die kunnen een hulp zijn om onszelf te openen. Openheid voor God en voor de naaste (en dus naar gemeenshcap met anderen) is de kern van christen-zijn.

Aan het einde van de viering was er een gezellig samenzijn met een agapè (hapjes en drankjes).

Terug