Arsacal
button
button
button
button


In de Escaperoom...

met het jongerenplatform

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 12 december 2019 - 199 woorden

Woens­dag 11 de­cem­ber was het dan zover; met het jon­ge­ren­plat­form ben ik naar de Escaperoom Haar­lem geweest. Het was een cadeau nog voor mijn veer­tig­ja­rig pries­ter­feest.

Tegen vier uur 's mid­dags waren we binnen en na wat uitleg door een mede­werkster viel de deur in het slot. Door middel van allerlei opdrachten en vooral speuren naar aan­wij­zingen die ons ver­der kon­den helpen, moesten we die toegangsdeur weer zien te ontsluiten. het thema van de speur­tocht was het verzet in Haar­lem tij­dens de tweede wereld­oor­log, waarin de familie van wie het huis is waar de Escaperoom zich bevindt, een be­lang­rijk aan­deel had. Bij­zon­der was bij­voor­beeld het verhaal dat een van de kin­de­ren op zoek naar twee zwarte pieten ontdekte dat die bezig waren wapens in te laden voor het gewapend verzet tegen de bezettende macht.

Dat het jon­ge­ren­plat­form een groep is die goed kan nadenken en creatieve oplos­singen weet te vin­den, werd deze mid­dag nog eens beves­tigd. Som­mi­gen waren er zelfs heel goed in. In 41 minuten kregen we via tal van opdrachten de deur weer open en stapten we blij naar buiten. Zo'n Escaperoom is een aanra­der ook voor teambuil­ding en be­vor­de­ring van het samen­wer­kings­pro­ces.

Jon­ge­ren­plat­form, bedankt voor dit leuke cadeau!

Terug