Arsacal
button
button
button
button


Jongeren voor kerstviering bijeen in Heemskerk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 december 2019 - 122 woorden

Zondag 15 de­cem­ber was de jon­ge­ren­bij­een­komst voor Kerst­mis in Heems­kerk. Om 18.00 uur begoennne we met de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Maria­kerk. In de preek heb ik opge­roe­pen de mooie momenten waarop God je aanraakt, vast te hou­den en eruit te leven en in be­proe­ving te zoeken naar nieuwe in­spi­ra­tie en gedul­dig te zijn...

Er waren veel jon­ge­ren geko­men voor deze dag, zo'n negen­tig. Na de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie was er een kerst­di­ner in de zaal naast de kerk. Alles was voor­be­reid door het Jon­ge­ren­plat­form samen met jon­ge­ren­wer­ker Carolien Hoogen­boom en niet te vergeten de jon­ge­ren­groep van Heems­kerk, die de gastheer/gastvrouw was. Het eten was goed, de sfeer was prima en het is na­tuur­lijk heel mooi om als bisdom met zoveel jon­ge­ren samen te zijn.

Terug