Arsacal
button
button
button
button


Kerstvieringen in Heiloo voor kernvrijwilligers en seminarie

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 december 2019 - 235 woorden
De kerstpakketten
De kerstpakketten
Kerstvieringen in Heiloo voor kernvrijwilligers en seminarie
Kerstvieringen in Heiloo voor kernvrijwilligers en seminarie

Donder­dag­mid­dag en vrij­dag 19 en 20 de­cem­ber waren er in het Dio­ce­saan centrum van het hei­lig­dom in Heiloo kerst­vie­ringen voor de kern­vrij­wil­li­gers en de se­mi­na­risten. Voor hen begon die vrij­dag de kerst­va­kan­tie.

De kern­vrij­wil­li­gers kwamen met bestuur en pries­ters samen voor een vie­ring waarbij kerst­lie­de­ren wer­den gezongen en door de rector, drs. Jeroen de Wit, een kerst­ver­haal werd ver­teld. Op de foto is het kerstpakket te zien dat zij als dank voor hun inzet kregen. Het zijn vrij­wil­li­gers die veel op het hei­lig­dom te vin­den zijn en allerlei taken vervullen in Oesdom, Dio­ce­saan Centrum en park. Het is altijd te hopen dat niemand is over­ge­sla­gen, want we zijn hen allen zeer dank­baar. Samen maken we van het Dio­ce­saan hei­lig­dom iets moois; we mogen gelukkig re­sul­taten ervaren van die inzet: het aantal bezoekers van het hei­lig­dom en het aantal gasten in het Dio­ce­saan centrum zijn zeer toe­ge­no­men! Heiloo is dan ook een prach­tige plaats met een zeer gastvrij gas­ten­huis. De hapjes en drankjes na afloop van de vie­ring lieten dat weer goed zien.

Tra­di­tio­neel sluit het semi­na­rie (zowel Re­demp­to­ris Mater als Wil­li­brord­semi­narie) het eerste semester af met een fees­te­lij­ke maal­tijd opge­luis­terd met zang van se­mi­na­risten, begeleid door de muziek­do­cent, de in West­fries­land werkzame pries­ter Alvaro Rodriguez Lucque. De maal­tijd was weer zeer goed ver­zorgd door de keuken- en hospitality staf van het huis en het was goed met de se­mi­na­risten en pries­ters van het semi­na­rie samen te zijn.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug