Arsacal
button
button
button
button


Bidden...

Overweging Bezinning - gepubliceerd: woensdag, 30 november 2011 - 88 woorden

Als je bidt, verlaat je jezelf,
je cirkelt niet meer
om je eigen zorgen en problemen,
je opent die vicieuze cirkel,
je gaat naar Hem
die je het leven heeft gegeven en alles en alles.
En je ont­vangt dan
- mag je hopen -
kracht om vol te hou­den, door te gaan,
moed en ver­trouwen, overgave,
je relativeert je eigen situatie
omdat je de aan­dacht richt
op God
- die mens gewor­den
voor ons heeft gele­den -
en op je naaste,
op het leed dat in de levens
van zo vele anderen is.

+ Jan Hendriks


Terug