Arsacal
button
button
button
button


Een kwestie van levensbelang....

Bescherm en verdedig de waarde van ieder menselijk leven!

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 november 2012 - 330 woorden
als je alles verklaard hebt, blijft het toch een wonder
als je alles verklaard hebt, blijft het toch een wonder

Van mw. Mercedes Terlaak kreeg ik het volgende bericht waarin zij uitno­digt voor de Mars voor het Leven op 8 de­cem­ber om 13.00 uur op het Plein in Den Haag. Zelf kan ik er niet bij aanwe­zig zijn, maar na­tuur­lijk draag ik de bescher­ming van het men­se­lijk leven een bij­zon­der warm hart toe. Daarom geef ik U haar bood­schap graag door:

"Graag wil ik uw aan­dacht vragen voor een kwestie van levens­be­lang.

Ruim een half jaar gele­den liep ik mee met de Stille Omgang. Een tocht door de straten van Am­ster­dam om een mirakel dat daar vele eeuwen gele­den plaats heeft gehad te her­denken. Met een paar duizend man liepen we daar in het donker door de bin­nen­stad van Am­ster­dam, ons geloof belij­dend. Een hele bij­zon­dere gebeur­te­nis.

Centraal in deze Stille Omgang staat de Eucha­ris­tie: Christus geeft zich­zelf telkens voor de mensen. Zoals Hij zich tij­dens zijn aardse leven gaf, zo blijft hij zich nog steeds geven in elke Mis. Geko­men voor ons mensen, met name voor de zwakken en armen in de maat­schap­pij. De gevallenen, de buiten­ge­slo­tenen, de zieken. En dus ook voor de meest kwets­ba­ren: de ongeboren kin­de­ren.

Toch was er bij de Mars voor het Leven afgelopen de­cem­ber maar een hand­vol katho­lie­ken. Terwijl juist in die Mars men opkomt voor de kwets­baarsten in de samen­le­ving, voor al het leven. Onze Moeder de Rooms-Katho­lie­ke Kerk is zeer dui­de­lijk in haar leer omtrent abortus en eutha­na­sie. Daar­naast heeft ze voort­du­rend zorg voor echte zorg en naasten­liefde voor moe­der én kind.

Daarom zou ik u met aan­drang willen vragen, willen smeken, om samen met mij de ko­men­de Mars voor het Leven in Den Haag te lopen. Om een ge­tui­ge­nis te geven van de liefde en respect voor al het leven, zoals Christus dat ook had. In een stille tocht door Den Haag, stil als symbool voor het kind dat geen stem heeft. Wij moeten die stem zijn. Want ieder leven is waarde­vol.

Hope­lijk tot 8 de­cem­ber op het Plein in Den Haag!"

Terug