Arsacal
button
button
button
button


De zusters Karmelietessen bidden mee

Vijfde dag van het Noveengebed

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 maart 2020 - 137 woorden

In Vo­ge­len­zang wonen de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart. Daar, in ‘Casa Carmeli’, verlenen zij man­tel­zorg aan de ouderen die er zijn komen wonen. En gelukkig hebben de zusters ook enkele nieuwe roe­pingen. Samen met velen bid­den zij het Noveen­ge­bed ter ere van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

De zusters hebben al bijna 25 jaar gele­den besloten de pries­ter­stu­denten van het bisdom te verwel­ko­men. Het eerste jaar dat die er woon­den vorm­den de stu­den­ten een leef­ge­meen­schap. In 1997 werd het een semi­na­rie met in­te­gra­tie van de se­mi­na­risten van het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie. Tot 2005 was het semi­na­rie hier geves­tigd.

Gelukkig zijn er sindsdien ver­schil­lende nieuwe zusters ingetre­den, zodat de klooster­ge­meen­schap blijft bestaan en nu met heel het bisdom en ver daar­bui­ten meebidt opdat het Corona­vi­rus ver­slagen mag wor­den...

 ­


Terug