Arsacal
button
button
button
button


Vanaf zaterdag 21 maart: live-stream uit de kathedraal

Geestelijke Stille Omgang om 21.00 uur

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 maart 2020 - 216 woorden
Kapelaan Johannes van Voorst bezig met de opzet van de Live-stream
Kapelaan Johannes van Voorst bezig met de opzet van de Live-stream

Vanaf zater­dag­avond 21 maart zijn alle vie­rin­gen en berichten vanuit de ka­the­draal te volgen via live-stream. De live-stream begint die dag om 21.00 uur met een gees­te­lij­ke Stille Omgang. De heilige Mis op de zon­dag erna begint om 10.30 uur.

De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de live-stream pro­fes­sio­neel op te zetten. Via de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kunt U dit bisdom-kanaal gaan volgen:

Pro­gram­ma

Op de bisdom-web­si­te zal ook het pro­gram­ma wor­den bekend gemaakt van de uitzen­dingen. Voorlopig is dat dus:

  • Zater­dag 21 maart om 21.00 uur: Gees­te­lij­ke Stille Omgang

    met aanbid­ding, sacra­ments­lie­de­ren en orgelspel en over­we­gingen rond de Stille Omgang. Tegen 22.00 uur wordt af­ge­slo­ten met de sacra­men­tele zegen en Maria-anti­foon.
    Deze gees­te­lij­ke Stille Omgang vindt plaats bij wijze van alterna­tief nu de echte Stille Omgang ter ere van het Eucha­ris­tisch Mirakel van Am­ster­dam niet kan wor­den gelopen.

  • Zondag 22 maart om 10.30 uur: H. Mis

    met zang en preek van mgr. J. Hendriks. Mgr. J. Punt zal hoofd­cele­brant zijn en de pastoor van de ka­the­draal, ple­baan Bart Putter zal con­ce­le­breren
    Deze Eucha­ris­tie­vie­ring wordt ook uitgezon­den door RTV Noord Holland

Besloten vie­rin­gen

Van­wege de Corona-crisis zijn de vie­rin­gen besloten en is het niet moge­lijk daar van buiten aan deel te nemen. Alleen degenen die nodig zijn voor de vie­ring (cele­branten, cantor, acoliet, lector) zullen erbij aanwe­zig zijn.

Terug