Arsacal
button
button
button
button


Noveengebed vanuit de Nicolaasbasiliek

Zesde dag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 maart 2020 - 127 woorden

De zesde dag van het Noveen­ge­bed waarin we Onze Lieve Vrouw ter Nood aan­roe­pen ter bescher­ming tegen het Corona-virus komt vanuit de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. Pastoor Eric Fennis gaat voor in gebed.

De Stille Omgang kan van­avond helaas niet door­gaan van­wege de maat­regelen om versprei­ding van het corona­vi­rus tegen te gaan. Op ini­tia­tief van het Jon­ge­ren­pas­to­raat wordt van­avond vanuit de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem een ‘Gees­te­lij­ke Stille Omgang’ live gestreamd.

Het altaar in de Nicolaas­basi­liek waar de pastoor het noveen­ge­bed uitspreekt, ver­beeldt op bij­zon­dere wijze het Mirakel van Am­ster­dam. Zo zijn we vandaag ook op bij­zon­dere wijze verbon­den met de Stille Omgang.

 

Noveen - dag 6

Noveen - dag 5

Noveen - dag 4

Noveen - dag 3

Noveen - dag 2

Noveen - dag 1


Terug